LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию?


Total work:111

Sort Results By: title

71 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИНІВ ТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ, ВРАХОВУЮЧИ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ

72 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ І ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ПІСЛЯІНФАРКТНИЙ КАРДІОСКЛЕРОЗ, АСОЦІЙОВАНИЙ ІЗ ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ

73 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ І ДОНАТОРІВ ОКСИДУ АЗОТУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗІ ЗМІНАМИ МОЗКОВОГО І ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВОПЛИНУ

74 КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ, ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА НА ФОНІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ

75 КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ СИНДРОМІВ І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ АНТИТРОМБІНОВОЇ ТЕРАПІЇ.

76 КАЛЬЦИЕВЫЙ ГОМЕОСТАЗ И НАРУШЕНИЯ ФИБРИНОЛИЗА У МЕТЕОЛАБИЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

77 ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИОКАРДА

78 ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ, АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ

79 Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція

80 ЗАПАЛЕННЯ, ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ТА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: РОЛЬ СТАТИНІВ


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины