LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию?


Total work:111

Sort Results By: title

81 ОЦІНКА РИЗИКУ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ ІХС ЗА ДАНИМИ НЕІНВАЗИВНИХ МАРКЕРІВ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

82 ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

83 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

84 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

85 Показники варіабельності серцевого ритму і якість життя у робітників вугільних копалень з артеріальною гіпертензією під час лікування еналаприла малеатом та небівололом

86 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ

87 ПОПУЛЯЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СМЕРТНОСТЬ ПО ДАННЫМ 20-ЛЕТНЕГО ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

88 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ ФОРМ АНТАГОНІСТА КАЛЬЦІЮ – РІОДИПІНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВУ І ЦЕРЕБРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ

89 ПОРУШЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ЛІПОПРОТЕЇНІВ, ТРИГЛІЦЕРИДІВ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ

90 ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ ЧАСТИХ РЕЦИДИВІВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРДСЕРДЬ ПРИ ІХС ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины