ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Нині найпотужнішою рушійною силою економічного розвитку і нарощування конкурентоспроможності країн на міжнародних ринках стає виробництво знань, нагромадження та їх практичне використання. На початку ХХІ ст. в багатьох зарубіжних країнах посилився інтерес до дослідження фінансування вищої освіти, яка послідовно трансформується під впливом процесів глобалізації, економіки знань, європейської інтеграції, входження в Болонський процес. На оновленій ролі сучасної вищої освіти наголошують документи міжнародного, європейського та національного рівнів, яка стосується, зокрема, особливостей його функціонування в умовах економіки знань та створення європейських просторів освіти й наукових досліджень.

Перші підсумки трансформаційних процесів в Україні засвідчують, що наша держава зберегла достатньо високий науково-технічний, загальноосвітній, професійний та інтелектуальний потенціали. Ринкові умови господарювання вимагають розробки нових організаційно-правових засад до забезпечення фінансування вищої освіти в економічному житті суспільства, всебічного дослідження сутності та правової природи освіти, та закономірностей функціонування. Необхідність вирішення проблем, пов’язаних з фінансовим забезпеченням вищої освіти, зумовлює впровадження нових підходів до фінансування із загального фонду державного бюджету та розширення кола власних надходжень бюджетних установ. Їх ефективне функціонування не можливе без нових правових рішень та організаційних підходів щодо формування фінансових ресурсів шляхом застосування прогресивних методичних підходів до забезпечення фінансування вищої освіти.

Висвітлення ролі та значення вищої освіти у ХХІ ст., місії сучасної університетської освіти містяться в працях теоретиків постіндустріального суспільства Д. Белла, П. Друкера, В. Іноземцева, М. Кастельса, М. Портера, Е. Тоффлера та інших. Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в роботах фундаторів теорії людського капіталу Т. Шульца, Г. Беккера, М. Блауга та інших.

Проблемами й особливостями природи видатків державного бюджету в цілому і окремих видатків займалися відомі вчені-юристи, а саме: Л. Воронова, А. Дайновський, Л. Савченко, Г. Сапаргалієв, С. Струмилін, Є. Баянов, А. Таранов, М. Тульчинський та інші.

Однак ці дослідження не враховують проблем організаційно-правових засад забезпечення фінансування вищої освіти, до теперішнього часу не досліджено систему освіти в сучасних умовах розвитку українського суспільства та держави. Потребують вивчення та уточнення сутність та правову природу освіти. Не здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення вищої освіти Україні. Не удосконалено класифікацію норм правового забезпечення системи вищої освіти за рівнем їх значущості. Не надано рекомендації щодо зміцнення системи бюджетного фінансування вищої освіти. Не обґрунтовано концептуальні засади організаційного забезпечення фінансування вищої освіти в Україні та не обґрунтовано доцільність розвитку комбінованої системи фінансового забезпечення вищої освіти. Не розроблено схему кредитування на основі позики контингент-прибутку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану Комплексного наукового проекту “Актуальні проблеми організації і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (номер державної реєстрації 0105U002565) Національного аграрного університету, у розробці якого дисертант брав безпосередню участь.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины