АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи

 

Актуальність теми. З початком розбудови незалежної Української держави захист прав і свобод людини став одним з основних її пріоритетів. Саме відношення держави до прав і свобод людини є показником ступеня набуття нею демократичності. Разом з проголошенням незалежності наша держава обрала стратегічний напрямок – Європейське Співтовариство. Цей шлях обумовлює приведення у відповідність не тільки нормативно-правової бази, а й організації забезпечення прав і свобод людини правоохоронними органами згідно із стандартів Європейського Союзу.

У другій половині XX ст. права людини знайшли визнання як цінність, що належить всьому міжнародному співтовариству, й отримали обґрунтування в міжнародному і європейському праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави.

На шляху до задекларованої євроатлантичної інтеграції Україна намагається привести у відповідність до міжнародних стандартів вітчизняне законодавство, забезпечити права і свободи людини за допомогою правоохоронних органів. Необхідність запровадження єдиних міжнародних стандартів у діяльність органів міліції України на європейському рівні зумовлена зростанням транснаціональної  організованої злочинності, великими темпами міграції населення в Європі, суттєвими відмінностями в національних системах підготовки поліцейських кадрів, а також проблемою дотримання прав людини в діяльності міліції.

У своїй діяльності працівники органів міліції керуються не тільки внутрішнім законодавством, але й активно звертаються до міжнародних актів. Бажаючи стати повноправним членом світового співтовариства, Україна приєдналася до відповідних міжнародних конвенцій, що спричиняє необхідність імплементації їх у національне законодавство. Вивчення міжнародних стандартів правоохоронної діяльності в зарубіжних країнах та впровадження цих стандартів у законодавство України обумовлює актуальність обраної теми.

Окремі питання, пов’язані із вивченням міжнародно-правових стандартів правоохоронних органів України, у своїх працях досліджували: С.Д. Гусарєв, Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, Я.Ю. Кондратьєв, Ю.Ф. Кравченко, О.В. Негодченко, М.П. Орзіх, С.В. Попов, О.Л. Порфімович, Ю.І. Римаренко, а також вчені країн СНД: Ю.Є. Аврутін, А.С. Горшкова, І.Ф. Колонтаєвська, В.М. Кукушин, Є.А. Лукашева, Р.А. Мюллерсон, В.С. Нерсесянц, Л.Л. Попов, С.В. Черніченко, Л.Н. Шестакова та ін.

Неможливо було здійснити дослідження багатьох питань теми дисертації без звернення до наукових праць зарубіжних авторів: О. Аннеке, Є. Бредлі, П. ван Реенена, М. Деніса,  Р. Кей, К. К’яромонте, Т. Марка, К. Ральфа, К. Шефера, Р. Шулте, Н. Уільдрікса, Т. Фальтеса та ін.

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали також роботи відомих правознавців України: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, М.А. Баймуратова, В.Т. Білоуса,  І.П. Голосніченка, М.Ф. Головатого, Т.Г. Грици, В.Л. Грохольського, В.В. Коваленка, М.В. Костицького, І.О. Кресіної, В.І. Курила,  М.Н. Курка, В.І. Олефіра, О.І.Остапенка, Н.А. Пелиха, В.П. Пєткова, С.В. Пєткова, Т.О. Процента, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, С.С. Сливки, О.Д. Тихомирова, В.І. Шакуна, В.О. Шамрая, Ю.С. Шемшученка та ін.

Актуальність дослідження зумовлюється також необхідністю практичного застосування в Україні світових та європейських стандартів етичної поведінки працівників міліції, реалізації нових підходів щодо вдосконалення правоохоронної діяльності органів міліції України.

У зв’язку із проведенням адміністративної реформи в Україні відбуваються значні зміни у системі МВС України. Вона змінюється із карно-репресивної системи в систему правової допомоги населенню. Нові виклики вимагають появи нового типу працівника органів міліції, етика поведінки якого повинна відповідати європейським стандартам.

Інтеграція України у світове співтовариство вимагає від нашої держави підвищення її міжнародного авторитету, створення позитивного іміджу, що потребує подальшої активізації інформаційної діяльності органів виконавчої влади, особливо органів міліції.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Тематики пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують розроблення та впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 20042009 років, що затверджена наказом МВС України № 755 від 05.07 2004 р., а також напрямків наукових досліджень кафедри адміністративного та фінансового права Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства Національного аграрного університету у контексті проведення в нашій державі адміністративної реформи.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины