АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Проголошені Конституцією України загальні засади народного волевиявлення в нашій державі передбачають створення органами державної влади та місцевого самоврядування відповідних умов для реалізації громадянами виборчого права.

Виборчий процес в Україні врегульовано нормами різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального тощо. Разом з тим у регулюванні діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо організації виборів на різних етапах, забезпечення громадського порядку, виявлення й припинення порушень виборчого законодавства, притягнення винних у їх вчиненні до юридичної відповідальності, домінуючими слід визнати норми адміністративного права.

Важливе значення для належного перебігу виборчого процесу має діяльність міліції як основного суб’єкта забезпечення громадського порядку в Україні.

Спрямовуючи свою діяльність на попередження порушень громадського порядку та виборчого законодавства, запобігання зловживанням з боку окремих учасників виборчого процесу органами внутрішніх справ протягом 2001-2007 рр. складено 196 протоколів про адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення; взято участь у забезпеченні проведення у 2004-2005 та 2006-2007 рр. понад 300 тис. масових заходів громадсько-політичного характеру, у яких взяли участь понад 20 млн. осіб; розслідувано понад 2 тис. кримінальних справ за ст. 157-159 КК України. До заходів з охорони громадського порядку під час виборів залучалося від 80 до 144 тис. працівників міліції.

У зв’язку з цим набуває актуальності дослідження особливостей правового регулювання, принципів, форм, методів та організації діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України з урахуванням змін у виборчому законодавстві й тенденцій щодо реформування системи органів внутрішніх справ у цілому та міліції, зокрема.

На формування основних підходів до вирішення завдань, поставлених у дисертації, вплинули роботи В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, Є.В. Додіна, Ю.В. Дубка, C.В. Ківалова, О.П. Клюшніченка, А.Т. Комзюка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, О.В. Негодченка, В.П. Пєткова, В.К. Шкарупи, Х.П. Ярмакі. Вивченню питань забезпечення конституційних гарантій прав громадян у цій сфері присвячено роботи В.В. Букача, В.В. Копєйчикова, П.М. Рабіновича, О.Ю. Тодики, О.Ф. Фрицького.

Власне проблемам охорони громадського порядку під час проведення масових заходів присвячено роботи М.В. Корнієнка, М.В. Лошицького, В.Г. Поліщука, А.В. Сергєєва, О.І. Ульянова, Д.П. Цвігуна. Так, ними розглянуто особливості правового регулювання та профілактики правопорушень при проведенні масових заходів, правові відносини у сфері громадського порядку, забезпечення прав і свобод громадян у сфері громадського порядку.

Разом з тим, спеціальні дослідження адміністративно-правових засад діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України не здійснювалися. Недостатньо вивченими є питання: визначення місця міліції серед інших суб’єктів забезпечення правопорядку під час виборів (суд, прокуратура, СБУ, КРУ та ін.); адміністративно-правового регулювання, форм та методів діяльності міліції щодо охорони громадського порядку на різних етапах виборчого процесу; взаємодії міліції з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями і громадськістю.

Зазначені обставини обумовили вибір теми дослідження та свідчать про її актуальність як для теоретичного аналізу адміністративно-правових засад діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України, так і визначення основних підходів до його розвитку та вдосконалення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до Концепції реформування наукової та науково-технічної діяльності в системі правоохоронних органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 649-р, та Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 176/7, наказу МВС України від 17.06.2004 р. №755 “Про пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в профілактичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004–2009 рр.”, пп. 7 п. 1 наказу МВС України від 25.02.2008 р. «Про оголошення рішення розширеного засідання колегії МВС України», а також п. 3.21 плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України на 2008 р.

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 31.01.2006 р., (протокол № 5), уточнено 19.06.2008 р. (протокол № 9).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины