ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема безпеки на початку ХХІ століття набула універсального змісту, а разом із нею постала необхідність у налагодженні ефективного державного контролю у даній сфері. Для українського суспільства питання забезпечення національної безпеки постали особливо гостро, що пояснюється наявністю таких проблем як: необхідність створення сприятливих умов для подальшого розвитку українського суспільства та держави; необхідність збереження територіальної цілісності держави; існування перманентної політичної та економічної кризи; порушення прав і свобод людини і громадянина в Україні та за її межами; зростання рівня злочинності та корупції; поширення загрози тероризму, неконтрольованого розповсюдження зброї та наркотиків; загрозливий стан довкілля; значне ускладнення демографічної ситуації.

Докорінна зміна суспільних відносин згідно з цілями та принципами організації демократичної, соціальної, правової держави, оновлення системи норм права й розвиток на їх фундаменті принципово нового способу функціонування державного апарату, який відповідає вимогам законності, неможливі без належної організації і здійснення державного контролю у сфері національної безпеки України.

У зв’язку з розвитком безпекових відносин постає проблема вдосконалення передусім державного контролю у сфері національної безпеки і відповідного оновлення законодавства, чіткішого визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів його здійснення.

При написанні дисертаційного дослідження автор широко використовував праці вчених у галузі адміністративного права, зокрема: В.Б.Авер’янова, О.Ф.Андрійко, В.Г.Афанасьєва, О.М.Бандурки, Д.М.Бахраха, В.Т.Білоуса, Ю.П.Битяка, А.С.Васильєва, В.М.Гаращука, І.П.Голосніченка, Є.В.Додіна, Р.А.Калюжного, С.В.Ківалова, Л.В.Коваля, В.К.Колпакова, В.В.Копєйчикова, Є.Б.Кубко, О.В.Кузьменко, В.І.Курила, Б.М.Лазарева, Л.Ф.Морозова, Н.Р.Нижник, В.І.Олефіра, В.Ф.Опришка, О.П.Полінця, В.П.Портнова, П.М.Рабіновича, В.І.Ремньова, Л.А.Савченко, А.О.Селіванова, А.І.Сироти, С.Г.Стеценка, М.С.Студенікіної, Ю.О.Тихомирова, М.М.Тищенка, Р.Й.Халфіної, В.В.Цвєткова, В.Є.Чиркіна, В.О.Шамрая, Ю.С.Шемшученка, В.С.Шестака, В.К.Шкарупи, К.В.Шоріної, Вагомою джерельною базою слугували також роботи з безпекової тематики, зокрема: В.П.Горбуліна, В.А.Ліпкана, М.І.Панова, Г.О.Пономаренко, Г.П.Ситника.

Утім, незважаючи на наявність численних наукових досліджень, присвячених проблематиці державного контролю, поза науковим обігом залишилася сфера державного контролю у сфері національної безпеки України, адже ефективне функціонування системи національної безпеки України безпосередньо пов’язане із оптимальним розподілом контрольних повноважень між суб’єктами державного контролю, усуненням дублювання і паралелізму в їхній роботі.

Відсутність адекватного розуміння та наукового опрацювання зазначених питань у теорії адміністративного права зумовлюють актуальність даної теми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до „Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004—2009 років”, затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 року № 755.

Дисертація є складовою частиною „Основних напрямів наукових досліджень Київського національного університету внутрішніх справ на 2005—2010 роки” (п.1.3.6) (рішення вченої ради від 17 травня 2005 року, протокол № 7), а також річних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Київського національного університету внутрішніх справ та, замовлень галузевих служб і підрозділів ОВС (п.21).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины