АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ В УКРАЇНІ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ В УКРАЇНІ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Однією з важливіших функцій держави, виконання якої забезпечує її життєздатність, є стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів). Цим визначається актуальність існування раціонально організованої та ефективно діючої державної податкової служби України, у структурі якої чільне місце посідають державні податкові інспекції (далі – ДПІ). Наразі в Україні функціонують 470 ДПІ, якими у 2008 році до державного та місцевих бюджетів забезпечено надходжень податків і зборів на суму 182,8 млрд грн.

Реформування податкової системи, що має на меті насамперед встановлення партнерських відносин між державними органами і платниками податків та збільшення надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, є на сьогодні особливо актуальною проблемою. Складність її розв’язання на місцевому рівні в основному зумовлена особливим місцем ДПІ у структурі податкової служби України. ДПІ виконують притаманні їм функції, наділені широким колом повноважень, створюючи засади взаємовідносин з платниками податків. Тому вони є провідними державними органами у реалізації податкової політики. Наразі відбувається пошук найбільш ефективних і раціональних форм та методів діяльності ДПІ, які дозволять забезпечити, з одного боку, належний контроль за повнотою та своєчасністю виконання платниками податків своїх податкових обов’язків, а з іншого, – гармонізацію відносин між владою і суб’єктами господарювання. Тому необхідним і своєчасним видається дослідження правового статусу ДПІ з адміністративно-правових позицій через з’ясування теоретичного підґрунтя функціонування ДПІ, аналізу діючого законодавства та вивчення правозастосовчої практики цих податкових органів.

Важливою теоретичною базою для дослідження проблем адміністративно-правового статусу ДПІ стали наукові праці вчених-юристів із теорії  права та управління, адміністративного права, зокрема В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Є.В. Курінного, В.М. Манохіна, О.В. Негодченка, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, Ю.О. Тихомирова та ін.

Питання організації та діяльності органів державної податкової служби України розглядались в роботах фахівців у галузі фінансового та податкового права, зокрема Л.К. Воронової, О.П. Дзісяка, Т.Є. Кушнарьової, М.П. Кучерявенка, В.І. Полюховича, Л.А. Савченко, Н.П. Фліссак та ін.

Незважаючи на значний науковий інтерес до зазначеного кола питань, слід зауважити, що за наявності недосконалості податкового законодавства та його високого динамізму у період 2001–2005 рр., зокрема щодо правового регулювання діяльності органів державної податкової служби України, серед наукових праць відсутні дослідження щодо вивчення адміністративно-правового статусу ДПІ в цілому з розглядом питань практичної реалізації повноважень у їх єдності.

Дані обставини зумовлюють необхідність пошуку шляхів удосконалення теоретичних та правових основ адміністративно-правового статусу ДПІ.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні, Стратегічному плану розвитку державної податкової служби в Україні на період до 2013 року, затвердженого наказом ДПА України від 07.04.2003 року № 160, Концепції реформування податкової системи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 року № 57-р., п.п. 1.1, 1.2 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004–2009 рр., затверджених наказом МВС України від 05.07.2004 року № 755.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины