АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Головними напрямами розвитку України в ХХІ столітті є подальша демократизація суспільних відносин та входження нашої держави у світові господарські процеси, що в свою чергу вимагає кардинального оновлення сучасної правової системи. Незважаючи на зміни у суспільстві, незмінними залишилися суспільні відносини, пов’язані з предметами, які мають обмежений режим обігу. Ця обставина викликає певні ускладнення щодо правового регулювання суспільних процесів у державі. До сьогодні не знайшли повною мірою свого законодавчого вирішення багато питань щодо адміністративно-правових засад регулювання специфічних суспільних відносин. Однією з проблем, що потребує вирішення, є проблема, пов’язана з обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з метою захисту життя, здоров’я, прав і свобод та власності людини і громадянина.

Як показує аналіз, чинне законодавство, яке регулює обіг зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, що використовується для охорони та захисту особистості, її прав, свобод і законних інтересів, багато в чому недосконале як щодо повноти регулювання зазначеної сфери суспільних відносин, так і якості їх регулювання.

У розвиненому суспільстві кожна особа повинна мати максимум можливостей для охорони та захисту порушених прав. Держава на конституційному рівні закріпила право кожного громадянина на захист свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ст. 27 Конституції України). Проте будь-яке право втрачає свій сенс, якщо не створено законодавчого механізму, який би належним чином його закріплював та забезпечував. Доводиться констатувати, що іноді неспроможність державних органів вжити реальних заходів щодо захисту життя чи здоров’я, прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина створюють у нашій державі сприятливі умови для протиправних посягань на життя, здоров’я людини та її власність.

Правова регламентація порядку обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, яка використовується з метою самозахисту, в Україні далека від вимог часу та має безліч недоліків. На сьогодні суспільні відносини, пов’язані з обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, регулюються близько 90 нормативно-правовими актами, серед яких – постанови, укази, накази, а закону, який би регулював ці питання, до цього часу в нашій державі не прийнято. Особливої гостроти набуло питання прийняття єдиного комплексного нормативно-правового акта, який би регулював обіг зброї взагалі та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в Україні.

Загальне науково-теоретичне підґрунтя дослідження цього питання становлять фундаментальні наукові праці таких провідних фахівців у галузі теорії держави і права та адміністративного права: В. Авер’янова, О. Бандурки, Д. Бахраха, В. Білоуса, І. Голосніченка, К. Гориславського, В. Колпакова, А. Комзюка, В. Конопльова, А. Коренєва, В. Курила, Б. Лазарєва, О. Петришина, Ю. Тихомирова, В. Шкарупи та ін.

Дослідження проблем функціонування дозвільної системи та дозвільних проваджень, безпосередньою частиною яких є система обігу зброї, фрагментарно висвітлено у роботах вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: М. Анісімова, В. Гуменюка, І. Дєлягіна, І. Кириченка, І. Кузнецової, С. Лихачова, Г. Мєсхі, О. Шелковнікова та ін.

Окремі аспекти проблематики обігу зброї були предметом дослідження таких вітчизняних вчених: М. Федорова (право громадян на зброю), О. Фролова та А. Корнієць (правові підстави), О. Каплунова та Л. Чистоклєтова (застосування зброї), однак комплексного, ґрунтовного дослідження проблеми адміністративно-правових засад обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, до цього часу не проводилося.

Проблема адміністративно-правового регулювання права громадян на використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з індивідуальною метою, сутність і правові підстави обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, має не лише теоретичне, а й практичне значення. А це ще раз підкреслює актуальність проблеми дослідження адміністративно-правових засад обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, що використовуються для охорони та захисту особистості, її життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів і власності.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дослідження відповідає реалізації основних положень Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 20 грудня 2006 року № 1767). Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної проблематики кафедри управління та адміністративної діяльності – „Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації 0105U000657), та кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України „Проблеми професіональної діяльності та безпеки співробітників ДПС України” (номер державної реєстрації 0108U004234).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины