Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект)

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект)
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. У зв'язку з набуттям Україною незалежності перед нашою державою постало абсолютно нове завдання – регулювання міграційних процесів. Про створення більш-менш цілісного механізму правового регулювання та організаційних форм діяльності держави з управління міграційними процесами можна говорити починаючи з 2002 р.

Водночас, недосконалість організаційно-правових форм та методів державного регулювання міграційними процесами уможливлює незаконне й неконтрольоване переміщення мігрантів через територію України. Крім того, особлива небезпека для України незаконної міграції полягає в тому, що основну більшість незаконних мігрантів становлять вихідці з азіатських країн, котрі прагнуть потрапити до Європи. Специфічні особливості згаданого контингенту перешкоджають їх інтеграції у європейське суспільство й створюють загрозу для країн призначення або транзиту, до яких належить і Україна.

Події 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку, 11 березня 2004 р. у Мадриді, 7 липня 2005 р. у Лондоні та жовтні-листопаді 2005 р. у Парижі показали, наскільки небезпечно недооцінювати ту загрозу, яку становить незаконна міграція з азіатських, насамперед ісламських країн. Ісламські екстремісти почали справжню „священну війну” проти країн європейської цивілізації. Як виявилося, головною ударною силою в цій війні служать мігранти з  ісламських країн Близького та Середнього Сходу. Наша країна належить до європейської цивілізації й прагне вступити до НАТО та Євросоюзу, а це означає, що Україна також може опинитися ціллю для екстремістів.

Ця проблема є досить актуальною. Окремі її аспекти вже були предметом наукових студій вітчизняних і зарубіжних учених (В. Андрієнко, О. Бандурка, О.Брайчевська, С. Бритченко, О. Кузьменко, О.Малиновська, А.Мацько, В.Новік,  В.Олефір, О.Піскун, Н.Побєда, О.Позняк, І.Прибиткова, Ю. Римаренко, В.Суботенко, Ю.Тодика, С.Чехович, Ю.Шемшученко, М.Шульга, О. Хомра та ін.).

Однак на сьогодні не існує навіть єдиного розуміння визначення „незаконна міграція” серед науковців та практичних працівників правоохоронних структур як в Україні, так і на міжнародному рівні. Це складне правове явище не врегульоване в законах України, зокрема, у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення. Не існує єдиного державного органу, котрий би мав відповідний обсяг повноважень для здійснення ефективної протидії незаконній міграції.

Означена ситуація вимагає з боку української держави негайного створення дієвого механізму протидії незаконній міграції. А отже виникає нагальна потреба в осмисленні, вивченні організаційно-правових аспектів цієї проблеми та практичному застосуванні отриманих висновків для протидії цьому, порівняно новому виду правопорушень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є складовою наукових досліджень кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ і кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби (реєстр. № 0105u000657). Дисертаційне дослідження виконано у межах планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України відповідно до п. 6.1 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2002-2005 рр. (затверджені наказом МВС України від 30.06.2002 № 635), пп. 1.2,6 Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 рр. (затверджені наказом МВС України від 05.07.2004 № 755).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины