ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. На шляху до правової, соціальної, демократичної держави актуальності набуває розвиток України як держави з ринковою економікою, що, в свою чергу, передбачає розвиток зовнішньоекономічних відносин.

Значення зовнішньоекономічної діяльності посилюється з моменту набуття незалежності Українською державою, яка прагне стати активним учасником міжнародних інтеграційних процесів. Економічні, політичні та соціальні зміни, що проводяться на сучасному етапі, створюють можливість подальшого економічного та соціального розвитку країни як органічної підсистеми світової економіки. Пріоритетами для країни мають стати забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності під час переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через митний кордон України, спрощення митних процедур, приведення вітчизняного законодавства до європейських стандартів, а також створення умов для роботи не тільки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а й посередників, які надають послуги в галузі митної справи.

Розвиток зовнішньоекономічних відносин безпосередньо пов’язаний з переміщенням через митний кордон України товарів, предметів, транспортних засобів, що, в свою чергу, надає певних особливостей тому комплексу відносин, який виникає під час переміщення. Створення умов для розвитку зовнішньо-торговельної діяльності можливо лише при забезпеченні реалізації прав, свобод та законних інтересів суб’єктів митних відносин. Конституційні норми щодо визнання пріоритетності прав і свобод людини передбачають демократизацію відносин між громадянами та органами влади. Водночас украй неефективним залишається дія цього нормативного механізму при наданні  послуг як митними органами України, так і суб’єктами посередництва. Отже, забезпечення стабільного економічного зростання країни залежить від розвитку зовнішньоекономічної діяльності, яка, в свою чергу, неможлива без створення цивілізованого ринку митних послуг, належної організації правових та організаційних засобів регулювання діяльності суб’єктів з надання послуг у галузі митної справи, що й обумовлює актуальність обраної теми.

У вітчизняній юридичній літературі комплексно не досліджувалися питання надання послуг у галузі митної справи, їх види, процедура надання, не опрацьовано питання організації надання послуг та подальшого розвитку Державної митної служби України (далі – ДМС України) як державного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який сприяє задоволенню законних інтересів громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, заходи оптимізації надання послуг як митними органами, так і посередниками. У зв’язку з цим виникла нагальна потреба щодо удосконалення теоретичних засад організації надання послуг у галузі митної справи, аналізу організаційно-правового регулювання діяльності суб’єктів, що надають послуги в галузі митної справи, виявлення конкретних напрямків удосконалення законодавства та обгрунтування пропозицій по забезпеченню дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при наданні послуг.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота здійснювалася в межах планів наукових досліджень ДМС України, Програми науково-дослідних праць юридичного факультету Академії митної служби України, затвердженої ДМС України 17 липня 1999 р. № 17/1135, у межах науково-дослідної роботи кафедри митного та адміністративного права Академії митної служби України “Адміністративно-правові проблеми організації та діяльності митних органів в умовах побудови правової держави” (номер державної реєстрації № 0104U003696).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины