МЕЛІХОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
МЕЛІХОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Альтернативное Название: Мелихова Татьяна Олеговна ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: теория, методология, практика Melikhova Tat\'yana Olegovna EKONOMICHESKAYA BEZOPASNOST\' PROMYSHLENNYKH PREDPRIYATIY: teoriya, metodologiya, praktika
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; вказано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження; вказано наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено дані щодо апробації та публікацій.
У першому розділі - «Теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки та показників її ефективності на промислових підприємствах» - визначено сутність фінансової безпеки та її складових у системі економічної безпеки підприємства; удосконалено класифікацію безпеки та класифікацію загроз безпеці підприємства; розроблено підходи до визначення поняття «економічна безпека промислових підприємств»; узагальнено складові економічної безпеки підприємства; визначено вплив фінансової безпеки як основного елемента економічної безпеки, а саме вдосконалено підходи до визначення поняття, характерні ознаки та її складові; удосконалено механізм забезпечення та управління економічною безпекою промислових підприємств; обґрунтовано зовнішні й внутрішні функції забезпечення та управління економічною безпекою промислового підприємства, а також їх принципи.
Аналіз сучасних підходів до визначення категорії «економічна безпека промислового підприємства» дав змогу виокремити такі аспекти: захисний,
ресурсний, часовий, вартісний, гармонійний, цільовий, цивілізований, граничний, збалансований, стійкісний, стабільний та прогресивний. Проте існуючі підходи не повністю характеризують її суть, тому запропоновано власне трактування дефініції «економічна безпека промислового підприємства» як забезпечення надійного захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз, підтримка високого рівня економічної незалежності підприємства, запобігання збиткам, можливість прийняття рішень в умовах непередбачуваних змін навколишнього середовища, запобігання небажаним наслідкам та ефективне використання наявних на підприємстві ресурсів з метою покращення фінансового стану, а також забезпечення подальшого розвитку бізнесу для досягнення стратегічних цілей. Досліджено функціональні складові економічної безпеки промислового підприємства, такі як: фінансова, ринкова, кадрова, технічна, технологічна, екологічна, правова, інформаційна, військова, інтелектуальна, виробнича, ресурсна, соціальна, політична, енергетична, техногенна, інноваційна, інтерфейсна, інвестиційна. Усі вони взаємопов’язані, і кожна впливає на загальний рівень економічної безпеки промислового підприємства.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины