ЯЦИНА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ У ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
ЯЦИНА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ У ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Альтернативное Название: ЯЦЫНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ВЛИЯНИЕ трансакционных издержек НА ВНЕДРЕНИЕ АУТСОРСИНГА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ YATSINA VICTORIA VALENTYNIVNA THE INFLUENCE OF TRANSACTION COSTS ON THE INTRODUCTION OF OUTSOURCING IN THE PRODUC
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету й завдання, а також об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі – «Теоретичні засади застосування аутсорсингу для зниження трансакційних витрат виробничої діяльності підприємства» удосконалено поняття «трансакційні витрати виробничої діяльності» та запропоновано класифікацію таких витрат, проаналізовано теоретичні підходи до вибору способів організації трансакцій у виробничої діяльності та обґрунтовано ефективність впровадження аутсорсингу на підприємстві.
Головними перешкодами ефективного здійснення трансакцій у виробничій діяльності підприємства є невизначеність і асиметричність інформації, обмеженість раціональності агентів та специфічність активів, що сприяє виникненню опортуністичної поведінки суб’єктів ринку та зростанню трансакційних витрат (ТВ). Вибір способу здійснення трансакцій, до якого згідно структурного підходу інституційної теорії відносять ринки, інтегровані структури та гібридні угоди, безпосередньо залежить від інституційного оточення, що формує загальні правила виробництва та обміну товарами і послугами. В ході аналізу ефективності проведення трансакцій у виробничій діяльності обґрунтовано необхідність врахування впливу таких атрибутів трансакції: 1) специфічність активів, необхідних для виконання трансакції; 2) частота та тривалість трансакції; 3) рівень невизначеності наслідків здійснення трансакції, тобто, неможливість оцінки всіх майбутніх подій та поведінки контрагента внаслідок обмеженої раціональності економічного суб'єкта; 4) розмір трансакції; 5) складність оцінки результатів проведення трансакції; 6) взаємозв’язок з іншими трансакціями. Зміна показників атрибутів, наприклад, зростання специфічності активів, або скорочення тривалості трансакції, призводить до зміни трансакційних витрат та зменшення ефективності здійснення трансакцій виробничої діяльності. Це потребує нових підходів до формування принципів організації трансакцій у виробничій діяльності з метою зниження рівня трансакційних витрат підприємства.
Для виокремлення характерних ознак виникнення трансакційних витрат у виробничій діяльності підприємств розглянуто особливості формування ринку промислової продукції, зокрема, товарів промислового призначення (ТПП) на основі узагальнення і розвитку існуючих підходів щодо визначення цієї категорії та виявлення основних рис виробництва промислової продукції. Це підтверджує особливість виробничої діяльності промислової продукції, яка проявляється у тому, що корисність ТПП визначається через попит та витрати на споживання готової продукції. При цьому, позитивні результати виробничої діяльності безпосередньо залежать також від ефективності трансакцій її учасників.
Порівняльний аналіз тлумачень категорії «трансакційні витрати» сформував основу для удосконалення сутності поняття трансакційних витрат виробничого підприємства як – сукупності втрат, пов’язаних з плануванням та узгодженням техніко-економічних завдань на виробництво, придбанням прав власності на специфічні виробничі ресурси, укладанням та моніторингом контрактів, подоланням опортунізму внаслідок обмеженої кількості та вузької спеціалізації учасників угод, зміною державних стандартів на виробництво, а також видатків на зменшення цих збитків.
З урахуванням особливостей виникнення трансакційних витрат у виробничій діяльності підприємства удосконалено їх класифікацію за принципом розподілу на видатки та втрати за трьома стадіями діяльності: передвиробничою (ПВ), виробничою (В) та експлуатаційною (Е) (табл. 1). Запропонована класифікація надала можливість ідентифікувати та кількісно оцінити рівень трансакційних витрат.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины