Бочі, Ангела Карлівна. Фінансовий механізм регулювання платіжного балансу в Україні

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
Бочі, Ангела Карлівна. Фінансовий механізм регулювання платіжного балансу в Україні
Альтернативное Название: Бочи Ангела Карловна. Финансовый механизм регулирования платежного баланса в Украине Bochi, Angela Karlivna. Financial mechanism of balance of payments regulation in Ukraine
Тип: synopsis
summary: У першому розділі «Теоретичні засади фінансового механізму регулювання платіжного балансу та його впливу на економічний розвиток» визначено теоретичні основи регулювання платіжного балансу, досліджено зарубіжний досвід його регулювання та запропоновано концептуальні положення розвитку фінансового механізму регулювання платіжного балансу України.
У процесі здійснення контент-аналізу сутності поняття «платіжний баланс» виявлено дискусію вітчизняних та зарубіжних вчених щодо його тлумачення, підходів та методів регулювання. З огляду на особливе економічне значення, а також ролі платіжного балансу в забезпеченні зовнішньої та внутрішньої економічної рівноваги, запропоновано власне визначення дефініції «фінансовий механізм регулювання платіжного балансу» як сукупності фінансово-економічних методів, форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан платіжного балансу у контексті здійснюваної державою фінансової, грошово-кредитної, валютної, бюджетно-податкової та інших політик. У ході проведеного ретроспективного аналізу теоретичних досліджень платіжного балансу виділено основні підходи до його регулювання: 1) еластичний, відповідно до якого нестабільність платіжного балансу є результатом розриву між вітчизняними та зарубіжними цінами, тому основним методом регулювання виступає девальвація; 2) монетарний, який акцентує увагу на впливі попиту і пропозиції грошей на платіжний баланс та визначає основними методами регулювання політику дефляції або інфляції, девальвацію, введення тарифів та квот; 3) поглинання, який підкреслює той факт, що платіжний баланс характеризується розбіжностями між сукупними доходами і сукупними внутрішніми витратами, а основними методами його регулювання є зменшення видатків і збільшення доходів, девальвація, протекціоністські заходи. Доведено, що на сьогодні політика регулювання платіжного балансу з використанням означених основних підходів вже не є ефективною, що передбачає необхідність синтезу та впровадження положень інших підходів (саморегулювання, кейнсіанський, портфельний підходи тощо).
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины