НЕЧИПОРУК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
НЕЧИПОРУК НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
Альтернативное Название: НЕЧИПОРУК НАТАЛЬЯ ВИТАЛИЕВНА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ NECHYPORUK NATALIYA VITALIYIVNA ACCOUNTING OF LAND RESOURCES IN CONDITIONS OF RESOURCE SAVING
Тип: synopsis
summary: У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, відображено зв’язок роботи з науковими планами та темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи та інформаційну базу дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, ступінь їх апробації та висвітлення в публікаціях, наведено інформацію про структуру дисертації.
Перший розділ «Розвиток теоретичних положень бухгалтерського обліку земельних ресурсів» висвітлює проблемні питання щодо визначення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку в умовах ресурсозбереження, у ньому досліджено класифікацію земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку, проаналізовано нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів.
У період значного коливання ринкової кон’юнктури та переходу до інноваційного типу розвитку економіки країни, динамічного розвитку трансформаційних процесів та євроінтеграції відповідно ускладнюються умови забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Невизначеність економічного середовища функціонування підприємств, необхідність пошуку нових шляхів фінансування діяльності, обмеженість ресурсів і доступу підприємств до них вимагають нагального переосмислення та зміни підходів у системі управління
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины