МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


title:
МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
Альтернативное Название: МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Тип: synopsis
summary: У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, теоретичні та практичні результати, а також вказано про апробацію результатів дослідження і наявність публікацій за темою дисертації. 
12
Розділ 1 «Генезис нормативно-правового забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю» складається з трьох підрозділів та присвячений визначенню теоретичних основ генезису правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю на території нинішньої України за різних періодів, а також з’ясуванню ознак кожного з них.
У підрозділі 1.1 «Виникнення та еволюція соціального захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у дорадянську добу (до 1917 р.)» відзначено, що упродовж усього дорадянського періоду на територіях українських земель відбувався складний процес формування соціального захисту осіб з інвалідністю, який відображав стан та динаміку розвитку суспільства та держави. Встановлено, що генезис правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю на українських землях тісно пов’язаний із: 1) процесами соціального розвитку суспільства та держави;
2) розвитком суспільних інституцій соціального спрямування; 3) поступовим впливом держави на систему соціального захисту соціально вразливих категорій осіб; 4) формуванням засад правового регулювання соціального захисту соціально вразливих категорій осіб.
Основними етапами формування та розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю упродовж дорадянської доби (до 1917 р.) були: 1-й етап (до 988 р.); 2-й етап (988 р. - початок XVI ст.); 3-й етап (початок XVI ст. - 1917 р.).
Встановлено, що дорадянський етап соціального захисту соціально вразливих осіб характеризується поступовим формуванням правового регулювання системи державного та недержавного соціального захисту, соціального страхування осіб з інвалідністю. Принципами правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у дореволюційний період стали: 1) пріоритетність інтересів держави щодо системи соціального захисту; 2) вибірковість застосування системи соціального захисту; 3) фрагментарність та декларативність визнання права на соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 4) домінування підзаконного нормативного регулювання відносин соціального захисту.
У підрозділі 1.2 «Становлення та розвиток правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у радянську добу (1917-1991 рр.)» підкреслено, що формування соціального захисту осіб з інвалідністю у радянський період пов’язане зі складними політико-правовими, ідеологічними та іншими чинниками, які зумовлювали формування та становлення радянської держави та права.
Зазначено, що правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у період радянської доби спрямовано на: 1) формування та розвиток системи соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до потреб та інтересів держави; 2) формально-декларативне визнання права на соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) конституційне закріплення засад та принципів соціального захисту осіб з інвалідністю;
4) домінування підзаконного нормативно-правового регулювання соціального
захисту осіб з інвалідністю; 5) розвиток державного соціального захисту осіб інвалідністю; 6) формування формально-декларативних засад моніторингу, нагляду та контролю за дотриманням законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю.
Визначено, що основними етапами формування та розвитку правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю протягом радянської доби (1917-1990 рр.) є: 1-й етап (1917-1937 рр.); 2-й етап (1937-1978 рр.); 3-й етап (1978-1990 рр.).
Акцентовано, що радянський етап соціального захисту осіб з інвалідністю характеризується процесом поступового утвердження державного соціального захисту та домінуючого впливу держави на систему соціального страхування та недержавний соціальний захист. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у радянський період характеризується наступним: 1) конституційним, формально-декларативним характером; 2) домінуванням підзаконного нормативно-правового регулювання; 3) наявністю безсистемного законодавства з питань соціального захисту; 4) утвердженням законодавчого регулювання пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины