МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ : МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ
 • The number of pages:
 • 200
 • university:
 • ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


  На правах рукопису


  КИСІЛЬ ЛЮДМИЛА НАЖМУТДІНІВНА

  УДК: 351.82:331.25

  МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ


  Спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидати наук з державного управління


  Науковий керівник
  Петенко Ірина Валентинівна
  доктор економічних наук,
  професор


  Донецьк 2012
  ЗМІСТ


  ВСПУП…………………………………………………………………………….4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ………………..13
  1.1 Механізм управління процесом реформування пенсійним забезпеченням громадян в Україні………………………………………………………………13
  1.2 Міжнародний досвід функціонування пенсійного забезпечення………...28
  1.3 Структура організаційно-економічних механізмів управління пенсійним забезпеченням громадян України………………………………………………50 Висновки до розділу 1…………………………………………………………..59
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ……...62
  2.1 Стан пенсійним забезпеченням громадян в Україні в умовах реалізації державної політики реформування…………………………………………….62
  2.2 Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні…………..80
  2.3 Аналіз механізмів формування та напрямків використання коштів щодо пенсійного забезпечення громадян……………………………………………..93
  Висновки до розділу 2………………………………………………………….121
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ………………124
  3.1 Рекомендації щодо механізму державного управління пенсійним забезпеченням громадян в контексті реалізації державної політики реформування…………………………………………………………………..124
  3.2 Рекомендації щодо механізму державного управління загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні………137
  3.3 Удосконалення організаційної роботи управління Пенсійного фонду по прийому громадян за принципом «єдиного вікна» при призначенні, перерахунку пенсій……………………………………………………………..153
  Висновки до розділу 3………………………………………………………….165
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….173
  ДОДАТОК А
  ДОДАТОК Б
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...177  ВСТУП

  Актуальність теми. Однією з найважливіших складових діяльності держави у галузі соціальної політики є законодавче регулювання та організація пенсійного забезпечення громадян. Пенсійне забезпечення стало однією із найбільш складних і наболілих проблем сучасності, тому що стосується всіх верств суспільства.
  Усвідомлення необхідності реформування пенсійної системи в Україні викликало перегляд принципів, функцій, механізмів державної соціальної політики, виникла потреба у формуванні багаторівневої пенсійної системи, яка складається з обов’язкового державного пенсійного страхування та впровадження недержавного пенсійного забезпечення шляхом застосування накопичувальних механізмів та формування недержавних пенсійних фондів.
  Процес реформування пенсійного забезпечення в Україні вже розпочато – прийнято низку законів, спрямованих на підвищення ефективності такого забезпечення, проведено реорганізацію органів, що його здійснюють. Важливого значення в процесі реформування пенсійної системи, а отже, соціального забезпечення в цілому, набуло прийняття 9 липня 2003 року Верховною Радою України законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», який набув чинності 1 січня 2004 року, і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших законів, спрямованих на вдосконалення існуючої солідарної пенсійної системи. Відповідно до статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в Україні запроваджується трирівнева система пенсійного забезпечення, в якій одне з головних місць займають недержавні пенсійні організації.
  Впровадження накопичувальних‚ як обов’язкових‚ так і добровільних механізмів пенсійної системи відображає нові моделі економічних відносин‚ які в процесі формування ринкової економіки є передумовою створення нових інститутів.
  За даними Міністерства праці і соціальної політики, на сьогодні в Україні налічується 13‚7 млн. пенсіонерів та 14,7 млн. чол., які сплачують пенсійні внески. Щорічно кількість пенсіонерів та інвалідів зростає. Отже, чинна законодавча база з урахуванням чинника природного зростання кількості непрацездатних громадян обумовлює значне навантаження на працююче населення. Тобто зараз на 88 пенсіонерів припадає 100 осіб‚ що сплачують пенсійні внески. Пенсійна система не відповідає вимогам часу та потребує термінового реформування.
  Головною метою такого реформування є перехід до страхової соціальної системи та зближення з існуючими системами соціального забезпечення країн з розвиненою ринковою економікою. Невідкладним завданням є реформування у сфері пенсійного забезпечення. Нагальність його розв’язання зумовлюється цілою низкою проблем, серед яких у першу чергу слід назвати низький рівень пенсій, невідповідність розміру пенсій трудовому внеску громадян протягом працездатного періоду, існування значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення та інші.
  На протязі 2008-2011 році Пенсійний фонд України став об’єктом дотацій державного бюджету. Так в 2010 році з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду виділено майже 34 млрд.грн. Несбалансованність Пенсійного фонду – пошук можливих шляхів удосконалення діяльності цієї галузі є особливо актуальним.
  На перший план наукового пошуку висуваються питання формування доходної частини, здатної забезпечувати видатки Пенсійного фонду України. Видатки на пенсійне забезпечення вже сягнули 16,3% ВВП, при цьому розмір пенсійних внесків становить 35%, що набагато вище, ніж в інших країнах Європи. Проблема розробки організаційного механізму державного управління реформування пенсійного забезпечення, збалансованість доходів і видатків Пенсійного фонду України, є актуальною.

  Реформування пенсійного забезпечення передбачає вирішення як невідкладних поточних завдань, так і проблем стратегічного порядку, спрямованих на раціоналізацію й оптимізацію умов і норм пенсійного забезпечення. Результатом пенсійної реформи в першу чергу повинно стати поліпшення матеріального стану пенсіонерів, а також загальноекономічної й соціальної ситуації в країні.
  Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України, усвідомлення необхідності реформування пенсійної системи в Україні викликало перегляд принципів, функцій, механізмів державної соціальної політики. Впровадження накопичувальних‚ обов’язкових і добровільних механізмів пенсійної системи, які відображають нові моделі суспільно-економічних відносин в процесі реформування ринкової економіки, передумовою яким стало створення нових інститутів та пошук можливих шляхів удосконалення механізмів соціального захисту населення, пенсійного забезпечення громадян країни набувають особливої актуальності и потребують подальших наукових досліджень.
  Питання формування розвинутої соціальної політики, спрямованої на соціальний захист громадян завжди привертали увагу вчених у різні часи і в різних країнах. Теоретичні положення інституційних змін в системі соціального захисту населення викладено у працях В. Геєця, Д. Норта, В. Роїка, Дж. Ходжсона, Й. Шумпетера. Питанням з формуванням ефективного механізму державного управління пенсійним забезпеченням громадян, удосконаленням системи управління соціальним страхуванням присвячені роботи В. Буреги, Л. Гриневич, Г. Губерної, В. Дорофієнка, Т. Кір’ян, І. Кравченка, В. Куценка, Е. Лібанової, Л. Логачової, Н. Лук’янченко, О. Макарової, Б. Надточного, Г. Назарової, І. Новак, О. Новикової, О. Палій, І. Петенко, В. Пілюшенка, О. Поважного, С. Поважного, Л. Ткаченко, В. Токаревої, А. Халецької та ін.
  Актуальність проблеми, яка пов’язана з необхідністю удосконалення механізмів державного управління соціальним захистом населення, пенсійним забезпеченням громадян, визначила мету й задачі наукового дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою: «Теоретико-методологічні основи управління людськими і природними ресурсами та визначення їх впливу на соціально-економічну систему регіону» (номер державної реєстрації 0105U009098, 2005 – 2012 рр.). Внеском автора у розробку теми є дослідження сутності процесів, механізмів державного управління реформуванням системи пенсійного забезпечення громадян та розроблення пропозицій щодо формування напрямів удосконалення механізмів державного управління пенсійним забезпеченням громадян в умовах ринкової економіки.
  Мета і задачі дослідження. Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій з удосконалення механізмів державного управління пенсійним забезпеченням громадян в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, на підставі проведення комплексного дослідження діяльності державного і недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного страхування, надання рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності цих організацій.
  Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі задачі:
  узагальнити теоретичні засади державного управління соціальною політикою, соціальним захистом, пенсійним забезпеченням громадян;
  проаналізувати причини і фактори, які в умовах ринкової економіки України обмежують можливості чинної солідарної пенсійної системи та обумовлюють необхідність інституційних змін в системи пенсійного забезпечення громадян;
  здійснити аналіз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні;
  проаналізувати механізми формування та напрями використання коштів щодо пенсійного забезпечення громадян;
  систематизувати концептуальні підходи до реформування пенсійних систем на засадах узагальнення міжнародного досвіду;
  обґрунтувати необхідність удосконалення механізмів державного управління розвитком пенсійного забезпечення.
  запропонувати організаційно-інстітуційний механізм забезпечення розвитку пенсійного забезпечення громадян України.
  Об’єктом дослідження є процеси функціонування системи пенсійного забезпечення громадян при реформуванні та реалізації державної соціальної політики.
  Предмет дослідження – механізми державного управління пенсійним забезпеченням громадян в Україні.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення управлінських та соціальних процесів, теоретичні фундаментальні положення державного управління, менеджменту, економічної теорії, соціології, політології, праці вітчизняних і закордонних учених з питань розробки елементів фінансового та організаційно-інституційного механізмів державного управління розвитком пенсійного забезпечення.
  При проведенні дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: діалектичний метод наукового пізнання для теоретичних узагальнень і формулювання висновків; метод системного аналізу для виявлення передумов реформування пенсійної системи; метод логічного аналізу для обґрунтування ролі інститутів накопичувального і недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального захисту; метод комплексного аналізу та порівняння при проведенні аналізу сучасного стану пенсійного забезпечення; методи статистично-економічного аналізу – для оцінки сучасного стану соціальної сфери.
  Дисертаційну роботу виконано на основі аналізу нормативно-правової бази України у сфері державного управління, регулювання пенсійним забезпеченням, а також матеріалів досліджень офіційної статистичної звітності Пенсійного фонду України, даних Держфінпослуг про результати діяльності недержавних пенсійних фондів, міжнародних організацій з проблем пенсійного забезпечення громадян, власних досліджень автора.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці методичних підходів щодо удосконалення механізмів державного управління в сфері пенсійного забезпечення громадян в контексті реалізації державної політики пенсійного реформування в Україні.
  Наукова новизна результатів дослідження полягає в наступному:
  вперше:
  обґрунтовано сутність пенсійного забезпечення, як складової соціальної політики держави, яка спрямована на ефективність соціального захисту населення, шляхом розробки рекомендації з удосконалення механізму державного управління пенсійним забезпеченням громадян в контексті реалізації державної політики реформування в Україні.
  удосконалено:
  методичні підходи до визначення пріоритетів реалізації механізмів державного регулювання пенсійного забезпечення громадян в країні на основі оптимізації чинників впливу на рівень пенсійних виплат громадянам, що дозволяє уникати зайвих витрат коштів Пенсійного фонду України та Державного бюджету;
  механізми державного регулювання системи добровільних накопичень у недержавних пенсійних фондах, шляхом обґрунтування напрямків розвитку недержавного пенсійного забезпечення;
  систематизовано підходи до реформування пенсійних систем на засадах узагальнення міжнародного досвіду;
  механізм організаційної роботи управлінь Пенсійного фонду, який передбачає прийом громадян за принципом «єдиного вікна» при призначенні та перерахунку пенсій;
  дістало подальший розвиток:
  визначення понять «соціальна політика», «пенсійне забезпечення», «соціальний захист», що дало змогу поширити соціальні функції держави;
  концептуальні основи реформування пенсійної системи шляхом узагальнення переваг участі працівників та роботодавців у накопичувальній пенсійній системі та дотримання інтересів учасників недержавних пенсійних фондів;
  стратегічні напрями розвитку державної соціальної політики, які відповідають вимогам поточних завдань і перспективним тенденціям, до яких відносяться пенсійне забезпечення громадян України.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в подальшому розвитку методичних основ державного управління та обґрунтуванні пропозицій щодо впровадження засад побудови окремих складових пенсійного забезпечення громадян, удосконалення механізмів державного управління розвитком пенсійного забезпечення громадян.
  Обґрунтовані в дисертації висновки по вдосконаленню механізму управління пенсійним забезпеченням громадян прийняти управлінням Пенсійного фонду України в Ясинуватському районі Донецької області (довідка № 1\1-991 від 15.11.2011 р.), рекомендації та напрями вдосконалення механізмів державного управління пенсійним забезпеченням громадян прийняті до впровадження Донецьким обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (довідка № 1\1-991 від 15.11.2011 р.), розмежування фінансування окремих видів пенсій, коректування механізмів надання пільг при призначенні пенсій прийняти управлінням Пенсійного фонду України в Куйбишевському районі м. Донецька (довідка № 03-1\281 від 28.10.2011р.), механізми контролю за призначенням та виплатою пенсій впроваджені управлінням праці та соціального захисту населення Київської районної у м. Донецьку ради (довідка № 01-3\122 від 10.11.2011р.), організаційні засади з впровадження системи «єдиного вікна» відпрацьовані управлінням Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ Одеської області (довідка № 03-1/ 263 від 10.10.2011р.).
  Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України при викладанні лекційних курсів та проведенні семінарських занять з дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відношення», «Соціальна політика», «Соціальна економіка».
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних наукових досліджень. Наведені у дисертації наукові результати, пропозиції та висновки, які висвітлюють науковий погляд на вдосконалення механізмів державного управління пенсійним забезпеченням громадян України, є особистим досягненням автора. З наукових праць у дисертації використано лише ті ідеї, що отримано в результаті виконаної роботи і які є внеском автора, що відображено у списку опублікованих праць.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати проведених досліджень, висновки і рекомендації дисертаційної роботи доповідались і були схвалені на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи в ДонДУУ (2008-2011 рр., м. Донецьк), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання» (23-24 грудня 2010 р. м. Луцьк), Х Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» (22 квітня 2011 р., м. Макіївка), ІІ Міжнародній інтернет-конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання» (27-28 квітня 2011 р., м. Луцьк), V науково-практичній конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації» (29-30 квітня 2011р., м. Ялта), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (17-18 травня 2011р., м. Донецьк).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць (7 у фахових виданнях), з них 4 статті – у наукових журналах, 3 – у збірниках наукових праць і 5 - публікацій в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 3,7 д.а., особисто автору належить 3,3 д.а.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано й розроблено систему заходів з удосконалення механізмів державного управління пенсійним забезпеченням громадян, яка відповідає пріоритетам соціальної політиці та соціального захисту в ринкових умовах соціально-економічної трансформації в Україні.
  Основні теоретичні та науково-практичні висновки і узагальнення, які отримано в ході проведеного дослідження, зводяться до наступного:
  1. Державна соціальна політика, як складова загальної державної політики, спрямована на реформування системи пенсійного забезпечення з метою закріплення в межах національної системи пенсійного забезпечення громадян кількох самостійних систем на основі як обов’язкового, так і добровільного пенсійного страхування, і недержавного, що функціонує на засадах добровільного страхування.
  2. Визначено, що у структурі надходжень коштів до Пенсійного фонду найбільшу питому вагу складають внески підприємств, установ і організацій, обов’язкові внески громадян.
  З’ясовано, що така структура є дуже залежною від обсягів виробництва, платіжної тривалості страхового стажу та методики стратегічного і поточного планування надходжень і видатків Пенсійного фонду. Фінансовій дефіцит не дозволяє Пенсійному фонду України забезпечувати оптимальну диференціацію нарахованих пенсій. Для підвищення залучення фінансових ресурсів запропоновано вирішити низку проблем, основними з яких є пільги щодо сплати внесків, а також наявність значних сум заборгованості перед Пенсійним фондом.
  3.Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів свідчить про тенденції швидкого зростання кількості недержавних пенсійних фондів, головним чином за рахунок відкритих пенсійних фондів, та чисельності їх учасників, а також стрімкого збільшення загальної суми активів.
  Проведені дослідження дозволяють констатувати, що повноцінному розвитку недержавного пенсійного забезпечення заважають проблеми, пов’язані із недостатнім рівнем макроекономічної стабільності країни, недосконалістю законодавчого регулювання; нерозвиненістю фінансових ринків та відсутністю умов для довгострокового інвестування пенсійних активів; нерозвиненістю механізмів захисту прав вкладників та учасників фондів, низькою довірою населення до фінансових установ; низьким рівнем життя більшості населення та недостатність фінансових ресурсів багатьох підприємств; наявність проблем з розміщенням пенсійних активів на фінансовому та фондовому ринках, що знижує можливості отримання інвестиційного доходу.
  Аргументовано, що перспективи розвитку недержавних, корпоративних, професійних пенсійних фондів пов’язані з великими, стабільно працюючими прибутковими підприємствами, які можуть бути засновниками та вкладниками таких пенсійних фондів та мають для цього необхідні фінансові ресурси.
  4. Вивчення світового досвіду з реформування пенсійних систем свідчить про те, що домінуючою тенденцією є формування багаторівневих систем пенсійного забезпечення, які поєднують у собі солідарну і накопичувальні системи, та зумовлюють необхідність подальшого розвитку інституту недержавного пенсійного забезпечення, як адекватного механізму соціального захисту населення у ринкових умовах.
  5. Запропоновано технологія прийому громадян за принципом «єдиного вікна», яка сприяє наданню якісних адміністративних послуг отримувачам пенсії з максимальної зручністю та мінімальними затратами; забезпеченню цільового використання коштів, передбачених для виплати пенсій; створенню працівникам управління пенсійного забезпечення сприятливих умов для ефективної роботи. Технологія прийому громадян ґрунтується на засадах підвищення ефективності використання наявних ресурсів, передусім, людських.
  6. Встановлено, що пенсійна система за своєю структурою є складним комплексом установ та організацій, об’єднаних єдиними інформаційними та фінансовими потоками, принципами та процедурами управління. Усвідомлення інституційної структури пенсійної системи дозволило розширити поняття системи пенсійного забезпечення як сукупності організаційно-правових та фінансово-економічних інститутів, що втілюють у собі норми життя суспільства з надання матеріального забезпечення у вигляді пенсій на засадах обов’язкового державного пенсійного страхування та добровільних накопичень у недержавних пенсійних фондах.
  7. Визначено, щодо формування основних напрямів стратегії державної соціальної політиці необхідно забезпечити стабільне функціонування пенсійної системи.
  Запропоновано підсилити платіжну дисципліну сплати єдиного страхового внеску до Пенсійного фонду України; забезпечити встановлення адекватності, обґрунтованості рівня фіскального навантаження, яке обумовлює пенсійна система на фонд оплати праці; розширити базу нарахування єдиного страхового внеску, зокрема за рахунок легалізації зарплати і підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості і безробіття; відпрацювати питання про розширення джерел фінансування пенсій, призначених на пільгових умовах; розробити систему захисту пенсійних засобів від їх втрати або знецінення з метою посилення довіри населення до накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Надано рекомендації щодо розробки механізму ринкової оцінки пенсійних активів та щоденної переоцінки активів.
  8. Державне регулювання у сфері пенсійного забезпечення передбачає дію державних механізмів, яки повинні забезпечувати раціональне управління рухом грошевих потоків та формуванням соціальних, економічних, фінансових і правових відносин, що виникають у процесі утворення та забезпечення фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення громадян. За результатами дослідження визначено основні фактори, що визначають механізми державного регулювання процесів пенсійного забезпечення, а саме: соціальні, економічні, фінансові, юридичні. Наслідком дії механізмів державного регулювання в системі пенсійного забезпечення громадян є досягнення такого рівня соціального захисту населення, за якого забезпечується соціальна безпека в країні.
  9. Удосконалення законодавчого регулювання та організаційного управління в системі пенсійного забезпечення запропоновано проводити за двома напрямами: організаційно-управлінським і правовим. Запропоновано основні напрями щодо вдосконалення механізмів державного регулювання пенсійним забезпеченням громадян. Шляхи підвищення ефективності соціального захисту в ринкових умовах економіки дозволять завершити реформування солідарної системи пенсійного забезпечення, здійснити впровадження накопичувальної системи, розмежувати кошти Пенсійного фонду України за видами пенсійних зобов’язань, досягти повної інформованості суспільства про сутність та необхідність пенсійної реформи, адаптація механізмів регулювання та законодавства України до міжнародних норм.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятої сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- С.141.
  2. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991р. № 1788-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №3. - С.1.
  3. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999р. № 966-Х1У // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №38. - С. 348.
  4. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР» від 21 березня 1991р. №875-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №21. - С.252 (с изм. и доп.).
  5. Закон України «Про статус і соцільний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991р. №2001-XII // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№13.- С. 178 (с изм. и доп.).
  6. Закон України «Про соцільний і правовий захист військовослужбовців та членів іх сімей» від 20 грудня 1991р. №2011-ХП // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№15.-С. 190 (с изм. и доп.).
  7. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992р. №2262-ХП // В1домості Верховної Ради України.-1992.-№29.-С.399 (с изм. и доп.).
  8. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993р. №3723-XII // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№52.-С.490.
  9. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» // Закони України:-К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1995. - Т.2.- С.441-453.
  10. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992р. №2790-ХП // Відомості Верховної Ради України.-1993. - №3. - С. 17.
  11. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соцільний захист журналістів» від 23 вересня 1997р. №540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №50. - С.302.
  12. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992р. №2862-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8. - С.56.
  13. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991р. №1789-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53. - С.793.
  14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 150.
  15. Александров Д.Г. Пенсионная система в России: состояние, проблемы, перспективы / Д. Александров. - СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2000. – С. 199.
  16. Амоша О.1. Стратегія економічних перетворень в промисловості України / О. Амоша. // Економіка промисловості. - 2008. - № 1. - С. 3-23.
  17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Ансофф И. - СПб.: «Питер», 1999. – С. 416.
  18.Андрющенко В. Сучасна соціальна філософія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Андрющенко, М. Михальченко. – К.: Ґенеза. - 1996. – С. 368.
  19. Базилевич В. Д. Державні фінанси : підруч.[для студ. вищ. навч. закл] / В. Базилевич, Л., Д. Баластрик. - К. : Атіка. - 2002. – С. 368.
  20. Бевз В. Социальная защита населения в условиях перехода к рынку / В. Бевз, Ю. Павленко // Экономика Украины. – 1993. - №2. – С. 62-67.
  21. Білоус О., Маслова-Лисичкина Н. Глобалізація розвитку і соціальна безпека / О. Білоус, Н. Маслова-Лисичкина. // Віче. – 2001. - № 5. – С. 22-44.

  22. Болотин Б. Международные сравнения: 2000 – 2007 гг. / Б. Болотин // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 10.- С.113-138.
  23. Бирюков В.А. Особенности первоначального накопления капитала в России / В. Бирюков // Вестник Московского университета. - 2001.- №4.- вип. 6, серія «Економика». - С. 19 - 43.
  24. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.Бланк. - Київ: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трайд Лимитед». - 1995. – С. 448.
  25. Бочаров В.В. Инвестиции / В. Бочаров. - СПб: Питер. - 2002.- С.288.
  26. Бланк И.А. Управление прибылью / И. Бланк. - К.: Ника-центр. - 1998. – С. 544.
  27. Бузько І.Р. Проблеми інвестиційної привабливості реального сектора економіки регіону / І.Р. Бузько, Л.А.Костирко // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць Донецького національного університету. - Донецьк: ДонНу. - 2002. -ч.1. - С. 57 - 60.
  28. Валової Д.В. Ринкова економіка. Виникнення, еволюція і суть / Д. Валової. – М. : ІНФРА-М. - 1997.- С. 70-85.
  29. Василик О. Д. Теорія фінансів : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.] / О. Василюк. – К : НІОС. -2000. –С. 416.
  30. Василик О.Д. , Павлюк К.В. Державні фінанси України : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.] / О. Василик, К. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури. - 2003. – С. 608.
  31. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.] / О. Величко. - К.: Вища школа. - 1997. – С. 286.
  32. Відстрочення виходу на пенсію – можливості нового закону // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. - № 5 (23). – С. 35-36.
  33. Вірич О. Учаcть фінансово-кредитних установ у проведенні пенсійної реформи в Україні / О.Вірич // Соціальний захист. – 2001. – №2. – С. 36-37.
  34. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Т. Ганслі. – К.: Основи. - 1996. – 237 с.
  35. Дмитриченко Л.І. Державне регулювання економіки: методологія та теорія: монографія / Л.І. Дмитриченко. - Донецьк: Вид-во «Упр. НТЕК». - 2001. – С. 329.
  36. Ерошенков С.Г. Мировой опыт реформирования пенсионных систем / С.Г.Ерошенков // Общество и экономика. - 2001. - №7-8. - С. 182-219.
  37. Европійський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2002 рік. // Урядовий кур’єр. – 2002. –
  № 100.
  38. Економічний розвиток і державна політика: Практикум. Вип. 10. Ринок праці в умовах перехідної економіки / За заг. ред. І. Розпутенка. – К., 2008. – С. 349.
  39. Заблоцький Б.Ф. Економіка Україні / Б.Ф. Заболоцький. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку Україні. - 1997. –
  С. 328.
  40. Зайчук Б. Люди розуміють необхідність пенсійної реформи / Б. Зайчук // Урядовий кур’єр. - 2010.- 20 листопада (№215). - С.7.
  41. Зайчук Б. Пенсійна реформа з перспективою на майбутнє / Б. Зайчук // Соціальний захист. – 2001. - №4. – С. 29-31.
  42. Зайчук Б.О. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: підруч.[ для студ. вищ. навч. закл.] / Б.О. Зайчук,О.Б. Зарудний, С.Б.Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. – Київ. : НВП «АВТ». - 2004. – С. 256.
  43. Зайчук Б.О. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» : науково-практичний коментар / О.Б. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. - Київ: НВП «АВТ». - 2005. – С.1024.
  44. Зайчук Б.О. Система пенсійного за забезпечення сьогодні і завтра: Коментар застосування Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» / Б.О. Зайчук, В.С.Микитенко, В.І.Семендяєва. – К.: «Формат» ВПД. - 2004. – С. 352.
  45. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства / Ю.К.Зайцев. – К.: КНЕУ. - 2002. – С. 188.
  46. Захарко М. Сплата внесків до Пенсійного фонду : аналіз змін / М. Захарко // Фінанси України. - 1997.- №9. – С.82.
  47. Іванов. Ю.Н. Економічна статистика: підруч.[ для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Н. Іванов. – М.: ІНФАР – М.- 1998. – С. 480.
  48. Іванкевич В. Пенсійна реформа в Україні. / В. Іванкевич // Україна: аспекти праці. – 2005.- №2.
  49. Илиева Т. Гибкие пенсионные возрасты в Болгарии. Опыт и перспективы / Т. Илиева // Социально-экономические аспекты промышленной политики: зб. наук. праць ИЭП НАН Украины. - Донецк, 1999. - С.384-387.
  50. Ішков В.М. Организационно-экономический механизм управления солидарной системой пенсионного обеспечения в Донецкой области /
  В.М. Ішков // Економіка промисловості - 2002. -№1(15). - С. 141-143.
  51. Кисіль Л.Н. Реформа пенсионной системы: предпосылки и развитие /Л.Н. Кисіль // Функціонування механізмів державного управління: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. - Донецьк, 2008. - т. ХІ, вип. 112, серія «Державне управління». - С. 233-237.
  52. Кисель Л.Н. Некоторые аспекты государственного регулирования негосударственного пенсионного страхования / Л.Н. Кисіль // Менеджер – 2009. - № 2(48). - С. 108-112.
  53. Кисіль Л.Н. Українська модель недержавного пенсійного забезпечення / Л.Н. Кисіль // Державне управління регіонами і підприємствами: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. - Донецьк, 2009. - т. Х, вип. 144, серія «Державне управління». – С. 94-98.
  54. Кисель Л.Н. Зарубежный опыт функционирования систем негосударственных пенсионных выплат / Л.Н. Кисіль // Менеджер. – 2010. -№ 1(51). - С.40-43.
  55. Кисіль Л.Н. Шляхи зміцнення фінансового стану органу пенсійного фонду / Кисіль Л.Н. // Менеджер. – 2010. - № 4(54). - С. 208-213.
  56. Кисіль Л.Н. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення / Л.Н. Кисіль // Менеджер – 2011. - № 1(51). - С. 20-25.
  57. Кисіль Л.Н. Проблеми впливу бюджетного дефіциту та державного долгу на соціальну політику України / Л.Н. Кисіль // Державне управління регіонами і підприємствами: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. - Донецьк, 2011. – т.ХІІ, вип. 199, серія «Державне управління». – С. 188-195.
  58. Кисіль Л.Н. Стратегія пенсійного забезпечення громадян в України / Л.Н. Кисіль, І.В.Петенко // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: всеукраїнська наук.-практ. інтер.-конф., 23-24 грудня 2010р.: тез.доп. - Луцьк, 2011. – С. 13-14.
  59. Кисіль Л.Н. Доходи населення і показники соціальної справедливості / Л.Н.Кисіль // Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку - 2011: Х міжнар. конф. мол. вчен., аспір. і студ., 22 квітня 2011 р.: тези доп., ч. 2. – Донецьк, 2011. - С.42-43.
  60. Кисіль Л.Н. Шляхи стабілізації пенсійної системи України / Л.Н. Кисіль // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: ІІ міжнар. Інтер.-конф., 27-28 квітня 2011р.: тези доп. - Луцьк, 2011. – С.61-63.
  61. Кисіль Л.Н. Шляхи зміцнення недержавного пенсійного забезпечення громадян в Україні / Л.Н. Кисіль // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації: V наук.-практ. конф., 29-30 квітня 2011 р.: тези доп., т.1. - Сімферополь, 2011. - С.130-133.
  62. Кисіль Л.Н. Механізм формування і напрямки розподілу коштів Пенсійного фонду України в умовах ринкової трансформації / Л.Н. Кисіль // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів – 2011: міжнар. наук.-практ. Інтер. – конф., 17-18 травня 2011 р.: тези доп. – Донецьк, 2011 – С.188-195.
  63.Коваленко О. На пути к пенсионной реформе: персонифицированный учёт / О.Коваленко // Персонал. – 2001. - №1. – С. 63 - 65.
  64. Колодпо Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн / Г.Колодпо // Пер. з польск. – К., 2002.
  65. Костецький В. Розвиток соціальної сфери в Україні / В. Костецький // Соціальна політика та соціальна робота. – 1996. - № 1. – С. 56 – 58.
  66. Коровіна З.П. Про єдину систему пенсійного забезпечення /
  З. Коровіна, А. Ігольніков // Економіка України. - 1996. – № 6 – С.3.
  67. Криворучко В. Благополуччя пенсіонерів залежить від наповнення бюджету Пенсійного фонду України / В. Криворучко // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. № 2 (20). – С. 20-21.
  68. Куценко В., Шпарага Т. Людський капітал: місце і роль у реалізації економ1чних реформ / В. Куценко, Т. Шпарага // Вісник НАН України. - 1997. - № 1-2. - С.27-32.
  69. Куценко В. Гуманитарный аспект экономического реформирования в Украине / В. Куценко // Экономика Украины. - 2000. - №10. - С.67-73.
  70. Ларіонова Л. Реформування пенсійної системи в Україні / Л.Ларіонова / Економіка України. - 1997. - №2. – С.17.
  71. Лебедева Л.Ф. Государственная политика социальной защи¬ты населения США / Л.Ф. Лебедева // Экономика-политика-культура. - 2005. - №2. - С. 17-32.
  72. Лебедева Л.Ф. Опыт США: государственная политика в социально¬ - трудовой сфере / Л.Ф. Лебедева // Проблемы теории и практики управления - №5 – 2002 - С.7-10.
  73. Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці / С. Легомінова // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 4.- С. 21-23.
  74. Логачова Л.М. Страхування життя: проблеми і тенденції / Л.М. Логачова // Социально-экономические аспекты промышленной политики: зб. наук. праць Інституту економіки промисловості НАН України. - Донецк, 1999. - С.333 - 339.
  75. Лібанова Е.М. Демографічни передумови реформування системи пенсійного забезпечення : до питания визначення пенсійного віку / Е.М. Лібанова. - Київ, 2000. – С. 9.
  76. Лукьянченко Н.Д. Концепция совершенствования организационно-экономического механизма социального страхования в Украине / Н.Д. Лук’янченко, Г.А. Пикалова // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. - №5, ч.2, т.5. – С.160-164.
  77. Мандибура В. Соціальна політика держави та її структури складові / В. Мандибура // Україна аспекти праці. - 2008. - №7. - С. 21-23.
  78. Мандибура В. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В. Мандибура // Україна аспекти праці. - 2008. - № 9. - С. 25-29.
  79. Мартякова Е.В. Социальное законодательство и экономические функции государства: международные сравнения / О.В. Мартякова // Вісник Тернопільноської академії народного господарства. – 2001. - №18, ч. 1. – С. 154-159.
  80. Мачульская Е.Е. Негосударственные формы социального обеспечения в зарубежных странах / Е.Е. Мачульска. - М.: ИНИОН РАН - 1995 – С. - 69.
  81. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні / О.М. Мельник // Фінанси України. – 2004. №4. – С. 32-38.
  82. Міщенко Т. Право малозабезпеченої сім’ї на державну підтримку / Т.Міщенко // Соц. захист. - 2009. - №8. – С. 19-23.
  83. Назарова Г.В. Нова пенсійна система в Україні / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, О.О. Тарасенко // Наукове видання. – Х.: Ксилон, 2008. – С. 228.
  84. Новікова О.Ф. Соціальною безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення / О.Ф. Новікова - Донецьк: ІЕП НАН України. - 1997. – С. 460.
  85. Новикова О.Ф. Социальные проблемы:оценки и пути решения / О.Ф. Новикова, Ю.А. Баздуган, О.І. Амоша // Социальная политика. – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 1995. – С.102.
  86. Новикова О.Ф., Амоша А.И., Новак И.Н. Социальные проблемы: оценки и пути решения / Новикова О.Ф., Амоша А.И., Новак И.Н. // Кн. 1. Социальная защита трудящихся. – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 1995. – С. 327.
  87. Новикова О.Ф. Основные направления социальной политики и социальной защиты в промышленности/ О.Ф. Новикова, А.И. Амоша, Е.В. Матрякова// – Донецк: ИЭП НАН Украины. - 1994. – С.120.
  88. Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення / О.Ф. Новикова – Донецьк ІЕП НАН України, 1997. – С. 460.
  89. Недержавні пенсійні фонди. Огляд основних положень законодавства про недержавне пенсійне забезпечення / Асоціація адміністраторів недержавних пенсійних фондів України. – К. - 2004. – С.230.
  90. Пиріг Д. Пенсійні фонди – основа реформи / Д. Пиріг // Дело. – 2006. - №80. – С. 44 – 47.
  91. Никитенко В. Особливості обчислення страхового стажу / В. Никитенко // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. № 1(19). – С. 40-42.
  93. Овсиенко Ю.В. Трудовая пенсия в накопительной форме / Ю.В Овсиенко, В.П. Русаков, Н.Н. Сухова // Экономика и математические методы. - 2006. – т. 36, №3. - С. 3-12.
  94. Огій О. Переваги персоніфікованого обліку та звітності: про деякі результати експерименту у Львівській області / О. Огій // Праця і зарплата. – 2002. - №6. – С. 8-9.
  95. Окольніков К.Д. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення / К.Д. Окольніков // Фінанси України. - 1999. – №1. – С.56.
  96. Остапенко Д.В. Про несплату внесків до Пенсійного фонду України / Д.В Остапенко // Економіка України. - 1998. – №11. – С.47.
  97. Опанасенко З. Внесок до бюджету – запорука успіху реформи / З. Опанасенко, Н. Безкровна // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. № 2 (20). – С. 25.
  98. Основі економічної теорії: поліекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Клімка, В.П. Нестеренка. – К.: Віща шк.- 2004. – С.341.
  99. Особливості обчислення страхового стажу // Вісник Пенсійного фонду України. – № 1(19) – С. 40-42.
  100. Пиріг Д. Пенсійні фонди – основа реформи / Д. Пиріг // Дело. – 2006. - №80. – С. 44 – 47.
  101. Пенсійне забезпечення в Україні: Статистично-інформаційній огляд / Міністерство пращ та соціальної політики України. Пенсійний фонд. -2010. – С.310.
  102. Пенсії науковцям // Вісник Пенсійного фонду України. - 2010. - №12 (30). – С. 28-29.
  103. Пенсійне страхування в Латвії // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 4 (22). С. – 18-19.
  104. Пенсії через банківські рахунки – реальна економія коштів // Вісник Пенсійного фонду України. – 2009. -№ 3 (33). – С. 19-20.
  105. Попов А.А. Пенсионные системы США и России: эволюция и попытка реформ (Разные этапы развития)/ А.А. Попов // США - Канада: экономика, политика, культура. - 2009. - №3. - С. 3-23.
  106. Повідомлення Державного комітету статистики України за 2008 – 2011 роки.- www.ukrstat.gov.ua
  107. Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 року № 717 // Офіційний вісник України. 2000. - № 21. – С. 12 – 32.
  108. Про призначення пенсій, надання допомоги та пільги дітям-інвалідам // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 10 (16). – С. 45-48.
  109. Прусова Л.Г. Економіка в питаннях і відповідях/ Л.Г.Прусова – К.: АОЗТ «Експрес-об’ява». - 1998.- С. 219.
  110. Роик В.Д. Пенсионная реформа: институциональный подход / В.Д. Роик // РЭЖ. - 2007. - №11-12. - С.27-33.
  111. Розрахунок пенсій у зв’язку із втратою годувальника // Вісник Пенсійного фонду України. - 2011. № 1 (1). – С. 42-44.
  112. Росія і Казахстан: різні аспекти реформованої моделі // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 5-6. – С. 55-60.
  113. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В.П Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко // Учеб. пособие. - Киев: Абсолюте, Эльга. - 2009.- С.304.
  114.Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні / І.М. Сирота // К.: Юрінком Інтер. - 2008.– С.288.
  115. Случинський О., Снелбекер Д. Пенсійна реформа: єдине розв’язання п’ятдесяти мильойнів проблем // Соціальна політика і соціальна робота. - 2006. - №1. - С. 14-31.
  116.Социальная политика: Толковый словарь/ Общ. ред. д.э.н., проф. Н.А. Волгин. Отв. ред. д.э.н., проф. Б.В. Ракитский.// Издание второе,доработанное.М.: Изд-во РАГС. - 2002 – С. 456.
  117. Соціальне страхування в Литві // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 5 (23). – С. 18-19.
  118. Социальные пакеты в США. / Источник: HRNext, http://www.hr-portal.com.ru.
  119. Соціальний захист населення України. - К. - 2007- С.27.
  120. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина – Черкаси: Брама –Україна, 2006.- С.620.
  121. Социально-экономическая эффективность: опыт США. Роль государства. - М.: Наука. - 2009.- С. 272.
  122. Соціальна захищеність населення України / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ф. Новикової // Донецьк; Київ: ІЕП НАН України, Держкомстат України. - 2001. – С.306.
  123. Статистичний щорічник України за 2009 рік . – К., 2010.- С.588.
  124.Статистичний щоріник Донецької області за 2010 рік // Держкомстат України. Донецьке обл. упр. стат. - Донецьк, 2010 – С.355.
  125. Статистичний щорічник України / За ред. О.Г. Осауленко //Держкомстат України – К.: Консультант. – 2009.– С. 552.
  126. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт.кол.: А.С.Гальчинський, В.Л.Ієцька // Нац.ін-т стратег.дослідж., Ін-т екон. Прогнозування України, Мін-во економіки з питань європ.інтеграції України- К.: ІВЦ Держкомстату України. - 2004.- С. 416.
  127. Страхові внески і страховий стаж // Вісник Пенсійного фонду України. – 2011. - № 2. – С.31-35.
  128. Теоретична економіка. Політекономія. / Під ред. Г.П. Журавлиною. – М.: Банки і біржі, ЮНІТІ. - 2009.- С. 328.
  129.Уваров В. Пенсійна реформа набирає обертів / В.Уваров // Соціальний захист. – 2001. – №8. –С.22.
  130. Умови та особливості призначення (перерахунку) пенсії у зв’язку із втратою годувальника // Вісник Пенсійного фонду України. - 2009. - № 7 (37). – С. 30-32.
  130. Україна - Португалія: обмін досвідом // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 7 (25). – С. 20-21.
  131. Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В.Ворони, М. Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України. - 2004. – С.704.
  132.Чубарова Т.В. Европейский Союз и пробле¬ми социальной защиты населення стран-участниц / Т.В. Чубарова, Т.М.Исаченко // Труд за рубежом. - 2000. - №3. - С. 86-105.
  133. Шаульська Л.В. Якість трудового життя: стан, проблеми і напрями вирішення / Л.В Шаульська // Формування ринкової економіки: 36. наук. пр. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. - Т. 1.: Сучасні технології управління людськими ресурсами. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 457-468.
  134. Шахов В.В. Введение в страхование: економический аспект / В.В. Шахов // Финансы и статистика. – 2008. – С.192.
  135. Шахов В.В.Страхование / В.В. Шахов // Финансы и статистика. – 2010. – С.123.
  136. Шиманова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективи / М.Я.Шиманова // Соціальна політика і соціальна робота. - 2009. - №1. - С. 14-31.
  137. Шевчук П.І. Соціальна політика та соціальна безпека людини / П.І. Шевчук // Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ. - 2009. – С.178.
  138. Шевчук П.І. Соціальна політика / П.І. Шевчук // Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ. - 2009. – С. 400.
  139. Шевчук П.І. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу / П.І. Шевчук // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2.- С.38.
  140. Шмідт Г.Соціальна політика як складова частина соціальної ринкової економіки / Г. Шмидт // Вести. Моск. Ун-ту. Сер.6., Економіка. -2009. - № 5.- С.31-47.
  141. Шумський В.М. Формування Пенсійного фонду: реальність потенційних джерел / В.М.Шумський, В.В Діхтєрьова // Фінанси України. – 2010. - №7. – С. 58-61.
  142. Экономика труда и соціально-трудовые отношения / Под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М. – 2008. – С.322.
  143.Экономика страхования и перестрахования. – М.: Анкил. – 2006. – С. 125.
  144. Ягодка І. Соціальна інфраструктура і політика / І. Ягодка. – К., 2010. – С. 49.
  145. Якуненко Н. Аналіз рівня і структура доходів та витрат населення України / Н. Якуненко // Україна : аспекти праці. – 2010. -№ 5. С. 24.
  146. Якуненко Н. Аналіз ефективності системи державних соціальних допомог / Якуненко Н., Н.Мельник // Україна : аспекти праці. – 2010. -№ 7. - С. 29.
  147. Як знайти узгоджене рішення // Вісник Пенсійного фонду України. – 2004. № 2 (20). – С. 22-23.
  148. Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. –М.: «Дело». – 1993.- С. 2.
  149. Янукович В.Ф. Инфаструктура промышленного региона: теория, практика, перспективи / В.Ф. Янукович – Донецк; ИЭПИ НАН Украъни, Юго-Восток. – 1999. – С.168.
  150. Ярошенко, Е.М Соціальна спрямованість бюджетної політики / Ф.О. Ярошенко, М.Я.Азаров, Е.М. Лібанова та інш. - К.:НДФІ., - 2004.- С.154.
  151. Яценко В.В. Пенсійна солідарність по-американськи / В.В.Яценко // Україна : аспекти праці. – 2009. -№ 6. - С. 19.
  152. Яценко В.В. В епіцентрі пенсійної реформи / В.В.Яценко, М.Вінер // Україна : аспекти праці. – 2011. -№ 3. - С. 12.
  153. Яценко В.В. Безпека через різноманіття: корисний досвід польської пенсійної реформи // Зайнятість та ринок пращ. - 2009. - № 11.-С.152-171.
  154.Яцуба Г. НПФ рвуться в бій. Недержавні пенсійні фонди стануть найпотужнішими інвесторами / Г. Яцуба // Галіцькі контракти. – 2004.- № 49. – С. 20-21.
  155. http: // www.ssmsc.gov.ua. – офіційний веб-сайт ДКЦПФР.
  156. http: // www.dfp.gоv.ua.- офіційний веб-сайт Держфінпослуг.
  157. http: // www.bank.gоv.ua.- офіційний веб-сайт НБУ.

  158. http: // www.pensions.kiev.gоv.ua.- офіційний веб-сайт проекту USAID.
  159. http: // www.pfu.gоv.ua.- офіційний веб-сайт Пенсійного Фонду України.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины