Заказать диссертацию


Всего работ:84

Сортировать по: названию

41 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-(β-гідрокси-γ-арилокси)пропілксантинів

42 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКІЛПОХІДНИХ 2-МЕТИЛ-1Н-ХІНОЛІН-4-ОНІВ

43 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону

44 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 2-ГІДРОКСІОКСАНІЛОВОЇ ТА 2-ГІДРОКСИМАЛОНАНІЛОВОЇ КИСЛОТ

45 СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(АДАМАНТИЛ-1)-ТИАЗОЛИЛ-2-АМИНА

46 СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗТИАЗОЛИЛ-2-АМИДОВ 1-R-2-ОКСО-4-ГИДРОКСИХИНОЛИН-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

47 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 3,5-ДІАМІНОТІОФЕНІВ З ЕЛЕКТРОНО¬ДЕФІ¬ЦИТ¬НИМИ ЗАМІСНИКАМИ В ПОЛОЖЕННЯХ 2 ТА 4

48 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ОРТО-ГАЛОГЕНБЕНЗОЙНИХ, N-ФЕНІЛ-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА 9-АМІНО-АКРИДИНУ

49 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІАЗОЛІЛ-2-АМІДІВ 1-R-2-ОКСО-4-ГІДРОКСИ-ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

50 СИНТЕЗ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 1-R-4-АМИНО- 2-ОКСОХИНОЛИН-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины