Заказать диссертацию


Всего работ:147

Сортировать по: названию

91 Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води

92 МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

93 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДООЧИЩЕННЯ (на прикладі ЦПВ)

94 Повышение экологической безопасности при аварийных выбросах токсичных веществ

95 Разработка методов и средств ресурсосбережения в производстве бумаги и картона из макулатуры

96 Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин

97 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ (на прикладі Львівської області)

98 Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових і лісових пожежах

99 ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА(VI) И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД МЕТОДАМИ УЛЬТРА- И НАНОФИЛЬТРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕМ

100 РОЗРОБКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ МІСТА НА ОСНОВІ ІМОВІРНІСНИХ СТРУКТУРНО - ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕБЕЗПЕК ВИРОБНИЦТВ.ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины