Заказать диссертацию


Всего работ:147

Сортировать по: названию

71 ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС ГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

72 ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА)

73 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ

74 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДОНЕЦКИМИ ПРИРОДНЫМИ МЕЗОПОРИСТЫМИ УГЛЯМИ

75 ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ

76 ВИЛУЧЕННЯ U(VI) ТА Co(ІІ) З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ТА ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

77 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНИХ І НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ ШИРОКОЛУЖАНСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

78 підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів

79 ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ГЕОСФЕРЫ СОРБЕНТАМИ И БИОДЕСТРУКТОРАМИ, КОТОРЫЕ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ МНОГОФАЗНЫМИ ПОТОКАМИ

80 ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ ВІД ПИЛОВИХ ВИКИДІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины