ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ З ТЕРМОГРАФІЧНИМ РОЗПІЗНАВАННЯМ ЇЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІЗНОВИДІВ
  • скачать файл:
Название:
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ З ТЕРМОГРАФІЧНИМ РОЗПІЗНАВАННЯМ ЇЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІЗНОВИДІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та задачі наукових досліджень, зазначено ступінь наукової новизни одержаних результатів, розкрито їх практичну значущість. Наведено результати реалізації та апробації результатів досліджень.


У першому розділі досліджується стан вирішення завдання підвищення ефективності автоматизованого керування процесами збагачення руди з позицій енергозбереження та обґрунтовуються основні напрямки її вирішення.


Зокрема, виконано аналіз складових енерговитрат при подрібненні руди та визначено основні напрями вирішення задачі енергозбереження в збагачувальному виробництві. Зазначено перспективність підходів до реалізації енергоефективного автоматизованого керування процесом збагачення руди на основі сучасних інформаційних технологій та термографічних методів розпізнавання технологічних різновидів руди при її збагаченні.


Вказується, що значний внесок у вирішення наукових завдань автоматизованого керування процесами збагачення руди внесли такі вітчизняні та закордонні вчені: А. А. Азарян, Є. І. Азбель, П. П. Бастан, В. Ф. Бизов, Н. Н. Болошин, К. С. Дьяченко, Ю. Г. Качан, Є. В. Кочура, О. М. Марюта, В. С. Моркун, В. М. Назаренко, Ю. В. Паніч, В. С. Процуто, А. Є. Троп, М. Г. Фіалко, Л. П. Шупов, Г. І. Шустов, Д. Ватсон, Л. Лінч, Д. Паунолл та інші.


На підставі аналітичного огляду робіт з питань автоматизованого керування процесом збагачення руди зроблено висновок про те, що при формуванні енергоефективного керування технологічними процесами збагачувального виробництва для підтримання оптимального гранулометричного складу перероблюваної руди доцільно використовувати систему керування завантаженням приймальних бункерів технологічних ліній з оперативним неруйнівним розпізнаванням технологічних різновидів у потоці дробленої руди. Показано, що для розпізнавання технологічних різновидів руди на конвеєрі можуть бути використані результати вимірювання температурного рельєфу ділянки рудного потоку, опроміненого керованим надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням.


За результатами вивчення та аналізу завдання підвищення ефективності автоматизованого керування процесом збагачення руди сформульовано підхід до керування та задачі дослідження.


У другому розділі викладено результати досліджень стосовно формування енергоефективного автоматизованого керування процесом збагачення руди.


 


Зазначено, що важливою складовою енергоефективного керування процесом збагачення руди є підтримання оптимального, з точки зору розкриття корисного компонента, гранулометричного складу перероблюваної сировини з урахуванням масового співвідношення в ній технологічних різновидів. Враховуючи особливості процесів керування в умовах гірничо-збагачувального комбінату визначено узагальнену умову енергоефективності

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)