ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СУШКИ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ В «КИПЯЩЕМ СЛОЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СУШКИ ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ В «КИПЯЩЕМ СЛОЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


Вугілля, що видобувається на території України, не завжди придатне для безпосереднього використання, що вимагає його попереднього збагачення, завершальною стадією якого є сушіння вологої збагаченої сипкої маси.


Зневоднення як кінцевий етап є найважливішою складовою процесу отримання ряду хімічних продуктів (зокрема, феритового порошку), сировини для металургійної промисловості (зокрема, руди та її концентратів), будівельних матеріалів (піску, глини, щебеню) тощо.


Перший розділ роботи присвячений аналізу раніше виконаних досліджень із проблеми розробки теоретичних основ і створення технологічних схем сушіння вологого сипкого матеріалу.


Рішенню проблем розвитку теорії і вдосконалення технології процесів сушки присвячені роботи ряду галузевих й академічних науково-дослідних і проектно-конструкторських установ таких як ІТТФ НАНУ, УкрНДІВуглезбагачення, КузНДІВуглезбагачення, ВНДІРеактивелектрон, ІГТМ ім. М.С. Полякова НАНУ та ін., а також вищих навчальних закладів, у тому числі ДонНТУ, НГУ, КНУ, ДонНАБА, МДГУ, МІХТ та ін.


Основи теорії та технології процесів закладено у фундаментальних працях низки вітчизняних і зарубіжних учених, у числі яких: М. А. Стирикович, А. В. Ликов, В. В. Кафаров, М. І. Бейлін, Л. М. Лур’є, В. А. Філіпов, Г. В. Губін, П. І. Пілов, А. Ю. Майстренко, Б. А. Блюсс, І. М. Федоров,  Г. Шиллінг, Б. Бонн, У. Краус, І. Девідсон, Д. Харрісон, Х. Леві, М. Шиффер, К. Фрідріхс, Дж. Ейтс та ін.


На підставі виконаних досліджень і розробок створені й функціонують на різних підприємствах установки, що здійснюють процес зневоднення сипких матеріалів. Разом з тим, враховуючи постійні зміни умов експлуатації, що пов’язано як з дефіцитом енергоресурсів, так і з посиленням вимог до екологічної складової діяльності промислових підприємств, тривають дослідження процесів і технологічних схем з метою їх подальшого вдосконалення.


Дослідженнями багатьох авторів доведено, що з метою підвищення ефективності й екологічної безпеки процесу доцільно переходити від звичайного принципу роботи сушарок до принципу роботи в «киплячому шарі». Сушарка «киплячого шару» дозволяє збільшити тривалість сушіння матеріалу в багато разів і регулювати її в дуже широких межах. Цей принцип  найбільш прийнятний для таких матеріалів, тривалість висушування яких обчислюється десятками секунд або хвилинами. Таким чином, сушіння матеріалів у «киплячому шарі» дозволяє значно розширити сферу застосування методу сушіння у зваженому стані.


Здійснення будь-якого практичного заходу містить низку стандартних етапів: постановка мети, визначення фізичної суті завдання, визначення початкового набору складових технологічної схеми, розробка теоретичних основ розрахунку параметрів реального процесу, розробка проекту, технічна реалізація, лабораторні та натурні експерименти, промислові випробування й остаточне оформлення проекту. При цьому нерідко запуск проекту не є кінцевою стадією, найчастіше технологія вимагає постійного вдосконалення, а це, у свою чергу, викликає необхідність розвитку теоретичної бази й математичного апарату для забезпечення можливості попередніх досліджень, не пов’язаних з натурними експериментами.


Проте використовувані нині теоретичні передумови базуються в основному на елементарних співвідношеннях, що описують фізичні закономірності, й емпіричних формулах. Вони не дають можливості дослідження процесів у динаміці як систем з розподіленими параметрами. Таку можливість забезпечують тільки математичні моделі детермінованого типу, засновані на рівняннях математичної фізики. Цим визначено мету й завдання досліджень, сформульовані вище в загальній характеристиці роботи.


Другий розділ присвячений розв’язанню завдань математичного моделювання процесів зневоднення вологих сипких матеріалів на основі способу «киплячого шару».


Для математичного моделювання технологічних процесів теплової обробки матеріалів найбільш ефективним і універсальним  в інженерному відношенні є метод побудови моделі, що базується на фізичних законах, які описуються рівняннями математичної фізики.


Побудова моделі на базі фізичних законів зводиться до таких етапів:


1) обґрунтування і вибір структури математичної моделі на підставі фізичних міркувань і цілей моделювання;


2) оцінювання параметрів моделі за наявними даними про процес;


 


3)     перевірка адекватності математичної моделі реальному процесу. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины