ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИННазвание:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, обрано об’єкт і предмет дослідження, а також сформульовано наукову новизну та практичне значення роботи.


У розділі № 1 «Стан питання й задачі досліджень» здійснено оглядовий пошук, проаналізовано наукові роботи та інші інформаційні джерела що стосуються решітної очистки зерна зерноочисними машинами.


Розвиток теорії процесів очищення зернового матеріалу решетами, що здійснюють зворотно-поступальні рухи у протилежних напрямках, ґрунтується на роботах П. М. Василенка, І. Є. Кожуховського, П. М. Заїки, М. Г. Гладкова та інших. Василенко П. М. визначив значення критичної швидкості просіювання частинок через отвори решета з урахуванням опору повітря при куті нахилу останнього менш ніж 10 градусів. Кожуховський І. Є. отримав залежності якості сепарації плоского решета від кінематичного режиму роботи, кутів нахилу решета та напрямку коливань, форми і розташування отворів, розмірів решета, вологості та засміченості зернового матеріалу. Заїка П. М. вперше записав систему диференціальних рівнянь просторового руху робочого органу вібраційної машини з кількома механічними віброзбуджувачами. У цьому разі рух зернових матеріалів було розглянуто як рух твердих тіл. Биков В. С. установив, що ефективність процесу сепарування не залежить від рівня прискорень решіт, а визначається їх швидкістю. До того ж, він визначив вплив конструктивних параметрів (співвідношення довжин кривошипа і підвісок решітного стану) на процес сепарації. Бакум М. В. установив можливість використання високочастотних режимів руху робочих органів зерноочисних машин. Черняков О. В. встановив, що бігармонічні коливання решета є одним із ефективних способів поліпшення технологічного процесу сепарації зерна. Подальшого розвитку процес сепарації зерна решітними зерноочисними машинами набув у роботах Ю. М. Мекшуна, Б. І. Котова, С. П. Степаненка, П. Г. Лузана, Л. М. Тіщенка, В. В. Бредихіна, О. М. Васильківського, М. В. Півня, Є. С. Гончарова, О. Б. Козія, Ю. О. Манчинського, О. І. Завгороднього, С. М. Дюндика, О. В. Мандрики, А. С. Сергєєва, В. П. Леонова, О. М. Горбатовського, С. О. Харченка, Л. В. Фадєєва, І. А. Гуріна, А. А. Лопана, О. А. Орлова та ін. У цих працях значну увагу приділено процесам вібросепарування, конструкціям решітних станів і забиванню отворів решіт. Орлов О. А. добивався зменшення енергетичних витрат на процес сепарації конструктивними рішеннями приводного механізму.


Разом з тим, питання оптимізації режимів руху зернової суміші вподовж вібруючого похилого решета не у повній мірі знайшли відбиття у попередніх дослідженнях. Не було розглянуто також задачі мінімізації енергетичних витрат спарених решітних станів від одного приводного механізму зерноочисної машини. Усі ці невирішені задачі стали предметом досліджень дисертаційної роботи.


 


У розділі № 2 «Теоретичні дослідження динаміки решітних станів зерноочисних машин з рекуперативним приводом» викладено методику оптимізації режимів руху зернини вподовж вібруючого похилого решета, а також методику мінімізації енергетичних витрат спарених решітних станів від одного приводу, який забезпечує рекуперативні властивості зерноочисної машини.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины