ВИСОКОПОТУЖНІ СУПЕРКОНДЕНСАТОРИ НА ОСНОВІ ПОРИСТИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З ОПТИМІЗОВАНИМИ ЕЛЕКТРОДНИМИ СКЛАДОВИМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ВИСОКОПОТУЖНІ СУПЕРКОНДЕНСАТОРИ НА ОСНОВІ ПОРИСТИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З ОПТИМІЗОВАНИМИ ЕЛЕКТРОДНИМИ СКЛАДОВИМИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено об’єкт і предмет досліджень, показано наукову но-визну та практичне значення отриманих результатів, визначено особистий внесок здобувача та наведено інформацію щодо апробації результатів досліджень.


В першому розділі розглянуто будову суперконденсатора та принцип його дії. Проведено огляд літератури по існуючим модельним уявленням про роботу супер-конденсатора. Проаналізовано процеси, що можуть перебігати в суперконденсаторі під час його експлуатації. Зроблено висновок щодо існуючих проблемних питань з даної тематики.


   В другому розділі  описано лабораторну методику очистки ацетонітрилу від домішок і приготування розчину електроліту з вмістом води не більше 0,003 мас. %. Описано процедуру виготовлення суперконденсаторів на основі ПВМ. Наведено вольтамперометричні методики вимірювання діапазону електрохімічної стабільності органічного електроліту та визначення корозійної стійкості алюмінієвих колекторів струму в цьому розчині. Запропоновано ґрунтовне пояснення щодо вибору електро-да порівняння для безводних середовищ. В якості останього був використаний стан-дартний хлорсрібний електрод порівняння – Ag,AgCl/KCl (1 M). Він був з’єднаний з робочим розчином через сольовий місток, який містив той же самий електроліт, що й електрохімічна комірка. Потенціал даного електрода залежно від умов може трохи змінюватися (він становить ~ +0,18 В за водневою шкалою), тому його калібрували відносно внутрішнього стандарту – редокс-пари фероцен / іон фероценію, потенціал якої не залежить від умов експерименту. Наведено детальний опис процедури тесту-вання суперконденсаторів у гальвано-потенціостатичному, вольтамперометричному режимах та режимі «короткого замкнення» для визначення їх експлуатаційних ха-рактеристик, а також вимірювання саморозряду в режимі «розірваного ланцюга».


В третьому розділі запропоновано описувати процеси дифузії, що протікають в пористих електродах при експлуатації суперконденсатора, в рамках «ярусної» мо-делі, згідно з якою електрод складається з  N однакових за товщиною ярусів. Ярус – це набір мезо- та мікропор, що є доступними для іонів електроліту і які визначають ємність електрода (Cn), а також макропор або транспортних каналів, що дають дуже малий внесок в його ємність, яким можна знехтувати. Сумарний опір та ємність в межах одного ярусу однакові.


 


Рухливість іонів в порах суттєво падає по відношенню до об’єму електроліту, тому в процесі розряду іони, що прямують через електрод, спочатку долають опір в мезопорах (Rn), а потім опір в транспортних каналах (Ri). При цьому протизаряд, що наведений в пористому електроді, долаючи електронний опір ПВМ (Re), переходить до зовнішнього ланцюга. Електронний опір залежить лише від товщини АЧЕ, яка розташована між обраним ярусом та металічним колектором струму. В той же час, опір при русі іонів в транспортному каналі залежить ще й від концентрації електроліту. Варто зазначити, що концентрація іонів під час розряду неоднорідна вздовж транспортного каналу, і тому опір на різних ділянках транспортного каналу теж різний. Ця різниця обумовлює необхідність враховувати те, на якому рівні транспортного каналу знаходиться даний ярус.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины