РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВТОМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОНТИНУАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВТОМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОНТИНУАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність, теоретичну та практичну цінність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та задачі дослідження роботи, охарактеризовано новизну і практичну значимість наукових результатів, пред-ставлено дані про зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами, наведено інформацію про апробацію роботи та публікації основних результатів.


Перший розділ присвячений аналізу досліджень особливостей деформації та руйнування композиційних матеріалів при циклічному навантаженні. Приведені роботи, автори яких використовували методи й підходи математичного моделювання процесів втомного руйнування композитів різних типів. На основі проведеного аналізу моделі можна розділити на три групи: 1) хоча втомна поведінка армованих волокном композиційних матеріалів суттєво відрізняється від поведінки металів, багато моделей в останнє десятиліття були розроблені на основі відомих S-N кривих або діаграми типу Гудмана. Такі моделі складають перший клас так званих «моделей втомної міцності». Ці моделі потребують великих експериментальних досліджень і не беруть до уваги реальні механізми пошкодження, такі як матричні руйнування й розрив волокон; 2) феноменологічні моделі для багатоциклової втоми. Ці моделі пропонують еволюційний закон, який описує поступову деградацію міцності або жорсткості матеріалу, виходячи з макроскопічних властивостей; 3) моделі на основі концепцій континуальної механіки пошкоджуваності, в яких пошкодженість кількісно описується деякими внутрішніми параметрами матеріалу.


Розвиток пошкодженості визначається еволюційними кінетичними рівняннями, які віддзеркалюють незворотний характер пошкодженості. Головним результатом всіх втомних моделей є прогноз втомної довговічності, причому кожна модель використовує свій власний критерій для визначення умови руйнування і, як наслідок, втомної довговічності композиційного матеріалу.


У другому розділі розглянуті загальні уявлення про кінетику накопичення пошкоджень, модельні представлення пошкодженості, її міра. Також розглянуті фізико-механічні уявлення ізотропної та анізотропної пошкоджуваності в твердих тілах.


Розроблена математична модель накопичення анізотропної пошкодженості на основі гіпотези про те, що швидкість накопичення втомних анізотропних пошкоджень в композиті залежить від максимальної енергії за цикл пружної деформації We, параметра циклу R, поточного рівня пошкодження Dij та амплітудного напруження σij. Для обчислення пошкоджуваності 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины