СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

зміст роботи


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано об’єкт і предмет досліджень, мету і завдання. Указано на шляхи реалізації поставлених завдань і наведено дані про наукову новизну, практичну цінність та апробацію проведених досліджень. Представлено інформацію щодо впровадження роботи, публікацій результатів, зв’язку з науковими програмами і темами, а також щодо обсягу дисертації.


У першому розділі висвітлено стан питання щодо улаштування гідроізоляції підземних частин будівель. Відображено ситуацію зниження показників надійності та довговічності різних типів підземної гідроізоляції, вказано типи з недостатнім ступенем надійності. Наведено аналіз конструктивних рішень гідроізоляції. Розглянуто особливості виконання гідроізоляційних робіт, які відображають характер сучасної забудови, та конструктивні рішення підземних частин будівель. Зазначено особливості та умови виконання ізоляційних робіт, що суттєво впливають на ефективність виконання будівельних процесів як при улаштуванні гідроізоляції, так і загалом при зведенні підземних частин будівель. Питанням дослідження особливостей виконання робіт зі зведення підземних об’єктів, до складу яких входять гідроізоляційні роботи, присвячено праці таких учених, як С. Н. Алексєєв, С. С. Атаєв, В. О. Афанасьєв, В. И. Бабушкін,  Ю. М. Баженов, А. І. Білоконь, В. В. Бойко, М. С. Болотських, Д. Ф. Гончаренко, А. Д. Єсипенко, В. А. Івахнюк, В. М. Кірнос, В. В. Козлов, Т. С. Кравчуновська, Р. Л. Маілян, О. І. Менейлюк, С. Н. Попченко, В. В. Савйовський, В. І. Торкатюк, Р. Б. Тян, Г. Г. Фаренюк, В. К. Черненко, О. Л. Шагін, В. Т. Шалений, К. А. Шрейбер, Т. М. Штоль, Л. М. Шутенко та інші.  


Аналіз та узагальнення досліджень і практичного досвіду в  технології та організації улаштування гідроізоляції підземних частин будівель дозволяють дійти висновку про необхідність проведення попередньої оцінки технічного стану та складності конструкцій, що підлягають ізоляції, і умов виконання робіт. Це дає об’єктивну картину для прийняття ефективних організаційно-технологічних та конструктивних рішень з улаштування гідроізоляції.


Дослідження показали, що питанням виконання гідроізоляційних робіт з урахуванням виявлених особливостей нової забудови приділено недостатньо уваги. Це й зумовило необхідність визначення напрямів подальших досліджень.


У другому розділі проведено дослідження гідрозахисних властивостей підземних конструкцій будівель. Установлено, що переважну частину зовнішніх несучих конструкцій підземних частин сучасних будівель становлять залізобетонні конструкції. Аналіз результатів досліджень їх технічного стану показав, що майже 95% підземних частин будівель мають відмови гідроізоляції, які відбуваються на ранній стадії експлуатації (перші 5÷7 років) і призводять до прискореного зношування конструкцій.


Виконано аналіз способів улаштування гідроізоляції підземних частин будівель. Визначено, що найбільше розповсюдження в практиці дістав спосіб улаштування обмазувальної гідроізоляції  та штукатурної з нанесенням торкрету. Це зумовлено значною мірою конструктивними особливостями підземних частин та низькою трудомісткістю даних методів.


Досліджено нормативну документацію, яка регламентує вимоги до гідроізоляційних матеріалів і методів улаштування гідроізоляції, що дало можливість визначити границі та насиченість нормативним регулюванням проблемного поля створення і функціонування систем гідроізоляції.


Проведено дослідження технічного стану існуючих ізольованих конструкцій підземних частин будівель, яке дозволило згрупувати ситуації імовірнісної відмови систем гідроізоляції та наслідків, до яких вони призводять, що, у свою чергу, дало змогу отримати базу сценаріїв виникнення і розвитку відмов різних систем гідроізоляції. Було проаналізовано процеси проектування, оптимізації і улаштування гідроізоляції бетонних конструкцій підземних частин будівель методом торкретування та зроблено візуально-ситуаційне моделювання процесу.


На основі аналізу конструктивних і організаційно-технологічних рішень, які застосовуються при улаштуванні гідроізоляції підземних частин будівель, виявлено  специфічні особливості виконання гідроізоляційних робіт на об’єктах сучасного будівництва. Систематизовано домінантні особливості  виконання гідроізоляційних робіт, засновані на специфіці виконуваних процесів і урахуванні латентного впливу факторів різної природи на гідроізоляційні системи.


За результатами досліджень визначено необхідність оцінки кількісної міри впливу розглянутих факторів на параметри ефективності гідроізоляційних робіт.


Третій розділ присвячено дослідженню впливу дестабілізуючих факторів на комплексний процес гідроізоляції підземних частин будівель. Аналіз технологічного процесу гідроізоляції із застосуванням методу торкретування дозволив визначити специфіку даного процесу, що розкриває перспективу досліджень різних дестабілізуючих факторів, які впливають на організацію і технологію робіт.


Проведено аналіз технологічних особливостей виконання робіт з улаштування гідроізоляції підземних частин будівель, який виявив низку дестабілізуючих факторів, що негативно впливають на техніко-економічні показники виконання робіт. Виявлено найсуттєвіші фактори, дослідження яких проводилося методом експертних оцінок. Установлено, що на ефективність процесу з улаштування підземної гідроізоляції  найбільш суттєво впливають такі фактори: висота  поверхні, що ізолюється, обмеженість умов улаштування ізоляції, товщина шару торкрету, що наноситься, та вологість ґрунту зворотного засипання.


У процесі підготовки до проведення робіт з улаштування гідроізоляції необхідно ретельно проаналізувати та урахувати умови виконання таких робіт. Це дає змогу ефективного прогнозування показника довговічності гідроізоляції.  Запропоновано вважати, що довговічність є універсальним показником техніко-економічної оцінки улаштування та експлуатаційних характеристик гідроізоляції, тому що звичайна періодичність ремонтних і відновлювальних робіт суттєво  впливає на ступеневе збільшення запроектованих техніко-економічних показників.


У зв’язку з цим було проведено роботи з отримання статистичних моделей, які б відображали особливості організаційно-технологічних рішень виконання робіт та могли б з достатньою точністю передбачити параметри довговічності. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування методів кореляційного і регресійного аналізів при дослідженні впливу дестабілізуючих факторів на організаційно-технологічну структуру процесу нанесення торкрет-гідроізоляції.


З метою вирішення завдання щодо моделювання процесу гідроізоляції підземних частин будівель з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів було проведено багатофакторний регресійний аналіз та побудовано модель залежності довговічності від зазначених особливостей.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины