Обоснование рациональных параметров вертикальной центробежной машины для отливки валков прокатных станов
  • скачать файл:
Название:
Обоснование рациональных параметров вертикальной центробежной машины для отливки валков прокатных станов
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Вступ. Дано загальну характеристику роботи, обґрунтована актуальність теми, визначені: мета, задачі, об'єкт, предмет і методи досліджень, представлені наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, публікації, апробація отриманих результатів і структура дисертації.


В першому розділі проаналізовані тенденції в конструюванні відцентрових ливарних машин і особливості виробництва двошарових заготівок валків відцентровим способом.


При великій номенклатурі (валки прокатних станів, труби, кільця, шестерні, втулки), відцентроволиті  вироби відрізняються від стаціонарнолитих високою якістю, покращеними фізико-механічними і експлуатаційними властивостями. Дослідженню і поліпшенню властивостей відцентроволитих виробів присвячені роботи: Крівошеєва А.Е., Байкова А.І., Льовіна М.М. Одним з найбільш важливих параметрів при відцентровому способі литва є гравітаційний коефіцієнт - відношення нормального прискорення, що виникає при обертанні ливарної форми, до прискорення вільного падіння. Вплив гравітаційного коефіцієнта на якість відцентрового литва представлений в дослідженнях: Герасимова В.Г., Дашивца Н.Е., Ростокина В.І., Поліщука В.П., Бруєвої Е.А., Пешата В.Ф., Касьянеко С.І., Герасимова В.Г., Савченко І.А. Геометрія формоутворення при відцентровому способі литва описана в роботі болгарських вчених Гуліва Л. і Петкова Е.


При горизонтальному положенні осі обертання форми не можна отримати повнотілу заготовку, тому для отримання двошарових валків прокатних станів перевагу слід віддати машинам з вертикальною віссю обертання форми. У машинах з вертикальною віссю обертання навантаження від власної ваги форми і відливання на тіла кочення опор є рівномірним, тоді як при горизонтальній осі обертання це навантаження сприймають лише тіла кочення, розташовані нижче осі обертання форми. Вертикальні машини займають менші виробничі площі і безпечніші, тому що розташовані нижче рівня підлоги цеху. Ще однією особливістю відцентрового литва є спливання шлаків на вільній поверхні відливання. Це серйозний аргумент на користь вертикального розташування форми - всі шлаки спливають в прибульній частині литва.


За участю автора були виконані ряд досліджень і конструкторських розробок відцентрових ливарних машин для литва втулок з пружною підвіскою форми на несучій конструкції [5-14].


Пружна  підвіска форми забезпечує вирішення декількох завдань: самоцентрування форми;     віброізоляція машини; обмеження динамічних навантажень на вузли машини; розширення технологічних можливостей, за рахунок зростання робочих кутових швидкостей ливарної форми.


 Більшість відцентрових ливарних машин мають горизонтальну або похилу вісь обертання форми і жорсткі роликові або підшипникові опори. Жорстка конструкція опор, статична і динамічна неврівноваженості форми визначають високий рівень вібраційної активності машини,  а також вимагає високої точності виготовлення вузлів, деталей і оснащення машини.


Для пружної конструкції опор машин  не вироблені рекомендації по раціональному вибору параметрів таких опор, що враховують специфіку технології литва прокатних валків відцентровим способом, а також відсутні дані про експериментальні дослідження коливань відцентрових машин в процесі відливання прокатних валків масою 12…15 т.


 


Проведений аналіз конструкцій машин, технологій виробництва двошарових прокатних валків і результатів досліджень дають підставу  зосередити увагу на визначенні раціональних параметрів вертикальних машин зарезонансного типу з пружними опорами.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)