ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛИЗАТОРЕ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛИЗАТОРЕ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність виконаних досліджень, сформульовано їх мету і задачі, викладено наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, показано обґрунтованість та достовірність наукових положень та висновків, а також наведено місце проведення успішних апробацій результатів дисертації, кількість публікацій за темою та особистий внесок автора.


У першому розділі проведено аналіз літературних джерел та проаналізовані існуючі перемішувачі рідкого металу в машинах безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). Так, перемішувач встановлений в кристалізаторі найбільше впливає на якість металу, але найкраща якість металу отримується при комплексній дії перемішувачів розміщених в зонах кристалізатора, вторинного охолодження і заключного охолодження. Електромагнітний перемішувач (ЕМП) рідкого металу являє собою статор звичайної електричної машини змінного струму, що живиться від перетворювача низької частоти в межах 3…6 Гц. Пристрої ЕМП виконують переважно дво- і трифазними. Перемішувач повинен забезпечувати обертовий рух розплавленого металу зі швидкостями від 0,25 м/с до 1 м/с, який забезпечується при індукціях магнітного поля в межах 0,08…0,09 Тл. Застосування перемішування в кристалізаторі МБЛЗ дозволяє: збільшити зону рівноосних кристалів, поліпшити якість поверхневої і підповерхневої зон заготовки, зменшити кількість внутрішніх пор і тріщин, зменшити крайові забруднення, поліпшити пластичність заготовки, зменшити центральну ліквацію, знищити застійні зони, прискорити тепло- і масообмін в об'ємі металу та збільшити швидкість лиття, і тим самим збільшити продуктивність установки.


ЕМП в кристалізаторі МБЛЗ можна розділити на внутрішні, що встановлюються всередині кристалізатора між гільзою і корпусом кристалізатора, і зовнішні, що встановлюються зовні кристалізатора.


Для усунення флуктуацій меніску для перемішування використовують багатоіндукторний перемішувач, багаточастотний, двообмотковий і перемішувач з шунтуючим елементом.


Ці перемішувачі мають суттєвий недолік – наявність застійної зони в осьовій області. Тому треба розробити перемішувач, який дозволив би стабілізувати меніск і виносити метал із осьової зони. Для вирішення цієї проблеми слід використати перемішувач, що має дві дугостаторні обмотки і одну звичайну.


Вивчення перемішувачів звичайного виконання привело до висновку, що вони споживають велику потужність, тому постало завдання зменшити ці втрати. Завдяки досвіду роботи з постійними магнітами із композиту NdFeB було запропоновано використати їх для створення перемішувача рідкого металу, де основне поле створюється постійними магнітами, а обертання магнітної системи виконується асинхронним двигуном. Така система дозволить знизити втрати тому, що постійні магніти не споживають реактивної потужності, чого не можна уникнути в перемішувачах звичайного виконання.


Проведено огляд методів розрахунку розподілу електромагнітного поля в електромагнітному перемішувачі. Встановлено, що переважна більшість дослідників використовують метод кінцевих елементів для розрахунку конкретних конструктивних виконань.


Сформульовані завдання досліджень.


 


У другому розділі досліджувався запропонований новий триобмотковий перемішувач рідкого металу в циліндричному кристалізаторі МБЛЗ (рис. 1), який складається з статора 1, кільцевої 2 і двох дугостаторних обмоток 3 і 4. В його порожнині, при зовнішньому розташуванні розміщуються корпус кристалізатора з немагнітної сталі 5, мідна гільза 6 і рідкий метал 7.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины