НАПІВПРОВІДНИКОВІ СЕНСОРИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РОЗЩЕПЛЕНИХ ХОЛЛІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
НАПІВПРОВІДНИКОВІ СЕНСОРИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РОЗЩЕПЛЕНИХ ХОЛЛІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі проведених досліджень, представлені методи, об’єкт і предмет досліджень, визначено наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення, наведені дані щодо апробації.


У першому розділі дано аналіз проблеми дисертаційної роботи. Дано загальну характеристику та розглянуто базові фізичні ефекти в холлівських сенсорах. Показано, що новим напрямком розвитку гальваномагнітних сенсорів є розщеплені холлівські сенсори (РХС), базова ідея яких полягає у формуванні інтегрованих структур з використанням лише однієї половини холлівського сенсора (split current Hall device). Перевагою сенсорів на РХС є вища просторова роздільна здатність і можливість вимірювати в одній точці простору три проекції (BX, BY, BZ) вектора індукції магнітного поля.


Відзначено, що створення сенсорів на РХС передбачає вирішення комплексу задач, основними з яких є: по-перше, більш детальний аналіз ефектів, що виникають в РХС, і зокрема, комбінація холлівського та магніторезистивного ефектів; по-друге, розробка більш складних (специфічних) математичних моделей сенсорів на основі РХС; по-третє, удосконалення методик калібрування сенсорів з урахуванням комбінації холлівського та магніторезистивного ефектів; і, по-четверте, реалізація більш досконалих методів і схем сигнального перетворення, які б дозволяли відокремити корисну складову сигналу від його паразитних складових і шумів. На основі вищесказаного сформульовані задачі дисертаційних досліджень.


 


Другий розділ присвячений математичним моделям РХС. Основою параметричного аналізу та оптимізації структури холлівських сенсорів, і особливо, коли мова йде про структурно складні РХС, є математичні моделі. Враховуючи, що способи формування сигналів РХС мають суттєві відмінності від традиційних холлівських сенсорів, а функції перетворення РХС характеризуються значними нелінійностями, моделювання РХС повинно передбачати не лише математичний опис електрофізичної структури сенсора, але і синтез їхніх схем заміщення. Таким чином, метою першого етапу дисертаційної роботи було створення підходів комплексного математичного моделювання та розроблення відповідних моделей РХС, що інтегрують два взаємно доповнюючі аспекти – схемний і структурний.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины