УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її новизну та практичне значення, а також показано зв’язок роботи з науковими програмами, темами, сформульовано мету та завдання досліджень, викладена наукова новизна, практична цінність отриманих результатів.


У першому розділі проаналізовано технологічні схеми ОТК ВК та технологічний процес його виробництва як об’єкти автоматизації у контексті розширення функціонального забезпечення автоматичної системи керування.


Стаціонарні ОТК ВК проектуються за порційно-періодичним принципом дії, що спрощує технологічну схему, забезпечує випуск широкого асортименту комбікормів, уніфікує налагодження ОТК та його експлуатацію, спрощує АСК ним, дозволяє використовувати прості індивідуальні інжинірингові рішення. Розглянуто питання готовності господарств використовувати АСК на основі сучасних засобів автоматизації.


Аналіз АСК ОТК ВК у господарствах показав недостатній рівень автоматизації ТП при відносно низьких показниках її надійності. Пов’язано це з застосуванням морально застарілих технічних засобів автоматизації, апаратури керування та захисту, а також умовами експлуатації і впливом оточуючого середовища (рис. 1). Вплив цих недоліків намагаються зменшити шляхом якісного обслуговування ОТК та придбання надійної апаратури керування та захисту, але у традиційній формі реалізації ці заходи мають високу капітальну вартість. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)