Удосконалення Технології ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
  • скачать файл:
Название:
Удосконалення Технології ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


            У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету роботи, задачі дослідження, наукову новизну та практичне значення отриманих результаті, подано інформацію про апробацію роботи і публікації основних результатів.


            Перший розділ присвячений обґрунтуванню перспективних напрямків удосконалення технології проектування та ремонту ТЗП рухомого складу.


            Задачам удосконалення конструкції та підвищення якості функціонування ТЗП присвячено значну кількість наукових праць. Вагомий внесок в цьому напрямку зробили: Бабанін О.Б., Басов Г.Г., Бірюков І.В., Беляєв А.І., Боднар Б.Е., Гапонов В.С. Голубенко О.Л., Горбунов М.І., Гетьман Г.К., Далека В.Х., Іванов В.Н., Каліхович В.Н., Капіца М.І.,      Кельріх М.Б., Маслієв В.Г., Матяш В.О., Мороз В.І., Паламарчук М.В., Решетов Л.Н.,        Тартаковський Е.Д., Ткачук М.А. Фалендиш А.П., Хворост М.В., Шацилло А.А. та інші.


На основі аналізу науково-технічної літератури виділені особливості класифікації тягових приводів (ТП) рухомого складу залізниць. Найбільш розповсюдженою є їх поділ на 3 класи за ознакою особливостей розташування та ступенів підресореності тягового електродвигуна (ТЕД) і ТЗП. Відзначено, що існуюча класифікація ТП  не дає повного уявлення про особливості конструкції ТП в цілому та його окремих складових зокрема. Запропоновано розглядати ТП у вигляді  4-х основних модулів

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)