НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЕБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
  • скачать файл:
Название:
НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЕБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовується актуальність розглянутої теми, дано загальну характеристику дисертації, її основні положення, наукову новизну і практичну цінність.


У першому розділі дисертації виконано аналіз досліджень міцності бетону в умовах двовісного напруженого стану, розглянуто існуючі види конструкцій сталебетонних перекриттів, області їх застосування, основні методи і передумови розрахунку, а також способи об'єднання листової арматури з бетонним шаром та проведені експериментальні дослідження.


Сучасне проектування вимагає забезпечення надійності будівель і споруд при одночасному зниженні їх матеріалоємності, трудомісткості і вартості на етапах проектування, монтажу та експлуатації. Таким вимогам задовольняють конструкції із зовнішнім армуванням листовою сталлю. Найбільший ефект при зниженні ресурсоємності мають плити перекриття і покриття із зовнішнім армуванням, які згинаються в двох напрямках.


До висновку про підвищення міцності при двовісному стисненні бетону прийшла велика група дослідників – Я. Атан, А.М. Бамбура, П.М. Біч, К.П. Веригін, О.О. Гвоздьов, Г.А. Геніїв, Ю. Гломб, В.І. Євдокимов, Ю.В. Зайцев, А.П. Кудзіс, Г. Купфер, А. Нільсон, А.І. Ноткус, Ф. Слейт, О.Л. Шагін, А.В. Яшин та ін. Це сприяло дослідженню різних аспектів складного питання – оцінки несучої здатності сталебетонних конструкцій.


Вивченню конструкцій із зовнішнім листовим армуванням присвячена велика кількість робіт, серед яких роботи Аншина Л.З., Арсланханова А.Д., Барабаша В.М., Бердичівського Г.І., Берестянської С.Ю., Богачова В.П., Васильєва О.П., Воронкова Р.В., Залесова О.С., Кириленка В.Ф., Клименка Ф.Є., Лавсена Р.М., Лобяка О.В., Людковського І.Г., Молдавської Т.А., Молодченка Г.А., Онга К.С., Потера М.Л., Пустовойтова В.П., Санжаровського Р.С., Скоробогатова С.М., Смолянюк Н.В., Стороженка Л.І., Нижника О.В., Стрілецького М.М., Фоміци Л.Н., Чернишової О.В., Чихладзе Е.Д., Шагіна О.Л., Шмуклера В.С. та ін.


Другий розділ присвячений теоретичному і чисельному дослідженню напружено-деформованого стану сталебетонних квадратних плит як елементів безбалкових перекриттів з різним обпиранням по кутах.


 


Запропоновано математичну модель сталебетонної плити для дослідження її напружено-деформованого стану (рис. 1). Теоретичною основою визначення прогинів є рівняння, аналогічне рівнянню Софі Жермен на площині з урахуванням композитності плити.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)