НАСКРІЗНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ З ЗОВНІШНІМ ЛИСТОВИМ АРМУВАННЯМ
  • скачать файл:
Название:
НАСКРІЗНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ З ЗОВНІШНІМ ЛИСТОВИМ АРМУВАННЯМ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі досліджень, відзначено наукову новизну, практичне значення та подано її загальну характеристику.


У першому розділі проаналізовано стан питання дослідження сталезалізобетонних конструкцій, у тому числі залізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням, розглянуто відомі експериментальні дані про вплив конструктивних чинників на міцність лінійних елементів, армованих листовою арматурою, існуючі методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій, основні принципи моделювання напружено-деформованого стану елементів цих конструкцій.


Вивченню питання дослідження роботи сталезалізобетонних конструкцій, в тому числі конструкцій з зовнішнім армуванням, присвячені праці Т. Н. Азізова, Ю. Г. Аметова, О. Я. Берга,  Д. В. Бібіка, Р. В. Воронкова, О. О. Гвоздєва, Б. Г. Гнідця, О. А. Долженка, В. І. Єфіменка, О. І. Кікіна, Ф. Є. Клименка, Є. В. Клименка, П. М. Коваля, О. І. Лапенка, Л. К. Лукші, О. В. Нижника, Г. П. Передерія, В. А. Росновського, Р. С. Санжаровського, Л. І. Стороженка, О. В. Семка, В. М. Сурдіна, М. М. Стрілецького, В. А. Трулля, Е. Д. Чихладзе, О. Л. Шагіна, Р. А. Шмига та інших.


Детально лінійні елементи сталезалізобетонних конструкцій з листовим армуванням досліджувалися в роботах Ф. Є. Клименка, В. В. Биби, О. І. Лапенка, А. В. Іванюка, проте з прийняттям нових будівельних норм України виникла потреба в розробленні нових методів розрахунку таких елементів за деформаційним методом.


Проаналізувавши результати проведених на сьогодні експериментальних і теоретичних досліджень сталезалізобетонних конструкцій, можна зробити висновки, що застосування зовнішнього листового армування в залізобетонних конструкціях досить відоме і є конструктивно та економічно доцільним, широко досліджено роботу конструкцій з зовнішнім армуванням при роботі їх як стиснутих, так і зігнутих елементів, наскрізні конструкції з зовнішнім листовим армуванням до цього часу досліджено не було. На основі проведеного аналізу складено структурно-логічна схему досліджень (рис. 1), сформульовано задачі досліджень, що полягають в удосконаленні нелінійних деформаційних моделей та розробленні загального інженерного методу розрахунку лінійних елементів наскрізних сталезалізобетонних конструкцій за приведеним до сталі перерізом.


У другому розділі розглянуто передумови до створення нових видів наскрізних залізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням. Враховуючи попередній досвід дослідження залізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням нами було створено нові види конструкцій – залізобетонні наскрізні конструкції з зовнішнім листовим армуванням.


Сутністю запропонованих конструкцій є використання листової сталі на стадії виготовлення як незнімної опалубки, після затвердіння бетону – як робочої арматури конструкції. Виготовлення таких конструкцій не залежить від розмірів типової опалубочної форми для залізобетонних конструкцій зі стрижневою арматурою, тому розміри конструкції можуть варіюватися залежно від потреб проекту.


Застосування зовнішніх листів замінює використання багаторядного стрижневого армування, що у свою чергу спрощує укладання бетонної суміші в незнімну опалубку та зменшує трудовитрати виготовлення конструкції. Відкрита металева поверхня зовнішнього армування може використовуватися замість закладних деталей при монтажі конструкції.


 


Одним із недоліків запропонованих конструкцій є необхідність забезпечення сумісної роботи гладкої поверхні листової сталі з бетоном. Виходом з цього положення є використання стрижневих анкерів, завдяки яким зовнішня листова арматура включається в роботу і виконує функції несучої арматури перерізу. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)