ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЩЕБЕНЕВОГО БАЛАСТНОГО ШАРУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇНазвание:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЩЕБЕНЕВОГО БАЛАСТНОГО ШАРУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й задачі досліджень, відображена наукова новизна результатів, їх практичне значення.


У першому розділі проведено аналіз теоретичних та експериментальних досліджень роботи баластного шару під впливом ряду факторів; огляд підходів до моделювання роботи баластного шару та огляд існуючих феноменологічних формул осідань; аналіз впливу та взаємозв'язків факторів впливу на розладнання баластного шару; узагальнено наявні потенціали покращення роботи баластного шару з точки зору зменшення витрат життєвого циклу колії.


Вагомий вклад у розвиток досліджень роботи баластного шару внесли наступні вітчизняні вчені: Бромберг Е. М., Варизгін Е. С., Веріго М. Ф., Даніленко Е. І., Данілов В. М., Коган О. Я., Колос А. Ф., Леманський А., Лисюк В. С., Попов С. М., Прокудін І. В., Рибкін В. В., Соколовський В. В., Уманов М. І., Фрішман М. А., Цигельний П. М., Шахунянц Г. М. та ін.


Із закордонних дослідників слід виділити: Augustin S., Baeßler M., Bathurst P., Chang Y., Cholet C., Desai A., Gerber U., Gudehus, Guerin B., Guldenfels E., Fröhling J., Hettler A., Holtzendorff K., Holzfeind J., Hummitzsch R., Knothe K., Kruse H., Kienzer M., Klugar M., Lichtberger B., Mattner L., Müller-Boruttau F., Panadés E., Pita W., Popp K., Raymond M., Rücker F., Sato M., Savidis S., Schünemann G., Selig P., Shenton C., Stewart K., Stöcker H., Veit P., Waters K. та ін.


Критичний аналіз існуючих методів оцінки роботи баластного шару показав, що в їх основі, як правило, закладається критерій його напруженого стану без врахування постійної зміни стану та властивостей баласту протягом експлуатації колії. Огляд досліджень роботи баластного шару показав, що, на відміну від інших елементів колії, крім напруженого стану, на роботу баластного шару також мають вплив ряд важливих, але неврахованих факторів.


 


Основними неврахованими факторами є: вібраційний вплив взаємодії колії та рухомого складу; виконання робіт зі спорудження та утримання баластної колії; ступінь ущільнення баластного шару, якість земляного полотна та розладнання геометрії колії. Врахування зазначених факторів дозволить більш повно, в порівнянні з попередніми дослідженнями, оцінити роботу баластного шару в залізничній колії упродовж довготривалого розладнання геометрії колії внаслідок залишкових деформацій баластного шару при її експлуатації. При моделюванні роботи баластного шару необхідно приймати до уваги те, що баластний шар не є суцільним середовищем, і на його роботу суттєво впливають характеристики його окремих частинок. Крім того, в жодній з проаналізованих робіт не досліджувався вплив фактичного ступеня ущільнення баласту на розладнання баластного шару.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины