ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ НА ОСНОВІ КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЗЗ і НАЗЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СВІТЯЗЬ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ НА ОСНОВІ КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЗЗ і НАЗЕМНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА СВІТЯЗЬ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ зміст роботи


 


У вступі розкрито суть та стан проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження. Визначено методи дослідження та наукову новизну отриманих результатів. Розглянуто практичне значення результатів дисертації. Наведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію роботи, публікації, зв'язок роботи з науковими програмами.   


У першому розділі "Основні передумови застосування космічної інформації ДЗЗ для комплексної оцінки екологічного стану водойм" розглянуто існуючі підходи в екологічних дослідженнях, викладено основні екологічні особливості водних біоценозів у порівнянні з наземними та передумови застосування інформації ДЗЗ для комплексної оцінки екологічного стану водойм, окреслено коло тематичних задач за даним напрямом, розглянуто аспекти побудови системної інформаційної моделі отримання та використання даних ДЗЗ для їх розв’язання. Також обґрунтовано підходи до оцінки екологічних змін у водних об'єктах.


У другому розділі "Методи комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень" викладено методи, що використовувалися в роботі для  комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі даних ДЗЗ та наземних спостережень і моделювання впливу антропогенного навантаження на екологічний стан водойм.


 Зокрема, для формування експертних оцінок екологічного стану водойми на основі наземної інформації  обґрунтовано використання методу аналізу ієрархій, запропонованого Т. Сааті. Метод дає можливість на основі ієрархічної моделі сформувати необхідну цільову функцію експертних оцінок екологічного стану водойми (1) по роках спостережень (альтернативах)


,                                                      (1)


де верхній індекс критеріального пріоритету Кj позначає рівень ієрархії;


 - коефіцієнт переваги варіанта s за показником p:


;             .               (2)


При цьому виконується декомпозиція цільової функції на більш прості показники, що об’єднуються у відповідні рівні ієрархічної схеми. Для формалізації експертної процедури будується множина матриць попарних порівнянь для кожного рівня і за кожною складовою даного ієрархічного рівня проводиться їх нормалізація і оцінка векторів пріоритетів Кj з точки зору ступеня впливу на складові попереднього рівня. Значення  дозволяють встановити перевагу того чи іншого альтернативного варіанту за всією сукупністю аналізованих факторів.


 


Обробка даних космічного моніторингу включає як цифровий аналіз із застосуванням статистичних методів обробки (кластерний аналіз, методи виділення ознак і класифікація), так і візуальне дешифрування та інтерпретацію. В даній роботі автоматизована обробка космічних знімків здійснюється в середовищі професійного програмного пакету ERDAS IMAGINE 8.4. Картографічний продукт – електронні карти та просторово-розподілена модель структури природно-територіальних комплексів водойми по роках спостережень – створюються з використанням можливостей програмного ГІС-пакету ArcView GIS 8.3.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины