РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДШИПНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
  • скачать файл:
Название:
РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДШИПНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовані актуальність теми дисертації, зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами, сформульовані мета і задачі дослідження, визначені об'єкт, предмет і методи дослідження; наукова новизна; практичне значення одержаних у роботі результатів; особистий внесок здобувача в розробку і вирішення проблемних задач, а також результати роботи та її апробація, публікації в спеціалізованих наукових виданнях, наведені структура та об'єм дисертації.


У першому розділі виконаний аналіз технологій виробництва електросталі ШХ15СГ-В, ШХ15-В за показниками відповідності якості заготовок і сортового прокату ГОСТ 801-78 за методами оцінки ASTME-45 (метод A), DIN 50602 (К) з урахуванням різних вимог стандартів до оцінки виду, кількості та розмірних факторів глобулярних, оксидних і сульфідних включень. Наведені та проаналізовані дані статистичної обробки масиву результатів контролю якості металопродукції (заготовка, сортовий прокат) ПАТ «Дніпроспецсталь» виробництва на протязі 2003-2006р.р. (рис. 1 і 2).


Встановлено, що вміст кальцію в сталі обох марок ШХ15СГ-В і ШХ15-В у наростаючому підсумку змінювався від 5,7 ppm і 7,9 ppm відповідно в 2003 р. до 6,7 ppm і 9,2 ppm у 2006 р. Із зростанням вмісту кальцію в сталі ШХ15СГ-В збільшувалася і частка випадів контролю якості металу від 9% при 6,5 ppm Са до 11% при 17,5 ppm. У цей період 19% заготовок і сортового прокату сталі ШХ15СГ-В і ШХ15-В не відповідало нормам стандарту ГОСТ 801-78 при першому здавальному контролі якості; 60% випадів котрого було з причини глобулярних, 30% оксидних і 10% сульфідних включень. Із застосуванням електронної мікроскопії та РСМА досліджена гетерофазна мікроструктура глобулярних і стрічкових включень: глобулярні включення представлені алюмінатами кальцію (mСаО×nАl2O3), шпінелями (Mg, Fe)O×(Al, Cr)2O3 і сульфідами (Ca1-xMnx)S.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)