УДОСКОНАЛЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ КУЗОВІВ НАПІВВАГОНІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЇХ КРІПЛЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОРОМАХ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ КУЗОВІВ НАПІВВАГОНІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЇХ КРІПЛЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОРОМАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


 


 


У вступі обґрунтовано актуальність проблеми удосконалення несучих конструкцій кузовів напіввагонів для підвищення надійності їх кріплення на ЗП. У зв’язку з чим була запропонована розробка та впровадження нових науково-технічних рішень, що спрямовані на адаптацію напіввагонів до взаємодії їх з багатообертовими засобами закріплення ЗП. Науково обґрунтовано необхідність удосконалення конструкції кузова напіввагона при перевезенні ЗП. Представлений зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами; визначено мету та задачі дослідження, перелічено методи дослідження, які використані при написанні дисертаційної роботи, сформульовано наукову новизну отриманих результатів, приведено загальну характеристику дисертаційної роботи. Зазначено науково-практичне значення роботи, особистий внесок здобувача, апробацію результатів, публікації та структуру дисертації.


У першому розділі розглянуто стан досліджень динаміки та міцності вагонів при експлуатації в умовах залізнично-водного сполучення, проаналізовано пошкоджуваність кузовів напіввагонів при взаємодії з багатообертовими засобами закріплення ЗП.


Вирішенню проблем експлуатації вагонів в умовах МЗВС присвячені труди ВНДІЗТ (м. Москва); МДУ ШС (м. Москва); ОНМА (м. Одеса);  УкрДАЗТ (м. Харків); Dalavan Munson Baldwin (США), Wietfeld Mavfred (Німеччина) та ін.


 


         У теперішній час для забезпечення стійкості кузова вагона проти зміщення та перекидання в умовах хвилювання моря відбувається його закріплення на палубі ЗП з використанням ланцюгових стяжок з талрепами та упор-домкратами; щоб уникнути перекочування вагонів відносно рейок під поверхні кочення коліс встановлюються гальмівні башмаки, а в повздовжньому напрямку крайні в плетях вагони з'єднуються з тупіковими упорами, обладнаними стандартними автозчепами рухомого складу СА-3 (риc. 1). Крім того, з метою загальмовування колісних пар гальмівна система вагонів підключається до спеціальних рукавів системи для подачі стисненого повітря.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)