Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового кранА
  • скачать файл:
Название:
Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу баштового кранА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і задачі досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне значення роботи.


У першому розділі „Стан питання й завдання досліджень” наведено класифікацію конструкцій та режимів роботи механізмів баштових кранів. Проаналізовано дослідження в області динаміки руху механізмів зміни вильоту та підйому вантажу баштового крана.


Найбільшого поширення для динамічних розрахунків баштових кранів набули моделі із зосередженими масами. Такі моделі в дослідженнях використовували С.А. Казак, М.С. Комаров, М.А. Лобов, О.В. Григоров,       Л.Я. Будіков, В.С. Ловейкін, В.Ф. Семенюк, М. Шеффлер, Х. Дресиг, Ф. Курт, М.М. Гохберг, В.Ф. Гайдамака, Б.C. Ковальский, А.О. Смєхов, М.І. Єрофеєв, Р.П. Герасимяк, Ф.Л. Черноусько, Л.Д. Акуленко, Б.Н. Соколов. Динамічні моделі кранів із розподіленими параметрами використані у роботах                Л.Я. Будікова, В.С. Ловейкіна, І.М. Чаюна, Ю.В. Човнюка, М.Г. Діктерука,
С.І. Пастушенка, М.А. Лобова та ін.


Питання оптимізації режимів руху кранових механізмів, які дають змогу усунути коливання вантажу закріпленого на гнучкому підвісі, розкриті у працях: А.О. Смєхова, М.І. Єрофеєва, О.В. Григорова, В.П. Свіргуна,             Р.П. Герасимяка, В.В. Бушера, Ш. Базила, Л.В. Мельникової, Ю.І. Зайцева,   Ф.Л. Черноуська, Л.Д. Акуленка, Б.М. Соколова, М.М. Перельмутера,            Я.Л. Геронімуса, Л.М. Полякова, Л.Я. Будікова, В.С. Ловейкіна, Ю.В. Човнюка, Ю.О. Ромасевича та інших дослідників.


Більшість оптимальних законів керування рухом кранового візка отримані для випадку постійності довжини гнучкого підвісу, що суперечить вимогам високої продуктивності роботи крана (на практиці майже завжди використовують одночасну роботу механізмів зміни вильоту та підйому вантажу). Оптимальне керування механізмами зміни вильоту та підйому (опускання) вантажу при одночасній роботі цих механізмів, яке дозволяє усувати маятникові коливання вантажу на гнучкому підвісі та коливання вантажу у напрямку піднімання (опускання) відсутнє.


У зв’язку з цим виникає необхідність визначення оптимальних законів руху механізмів зміни вильоту та підйому вантажу, за якими б коливання вантажу та інших елементів механізмів усувались протягом перехідних режимів руху. Важливим питанням також є розробка структури та програми роботи системи керування механізмами зміни вильоту та підйому вантажу баштового крана, яка реалізує оптимальне керування у практичній сфері. Отже, на основі проведеного аналізу вибрано напрям дослідження та сформульовано його завдання.


У другому розділі „Побудова та аналіз математичної моделі динаміки зміни вильоту та підйому вантажу” досліджено динамічні навантаження механізмів зміни вильоту та підйому вантажу.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)