ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РУХУ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ КРАНА З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ВАНТАЖУ
  • скачать файл:
Название:
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РУХУ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ КРАНА З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ВАНТАЖУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і задачі досліджень, обрано об’єкт і предмет дослідження, а також сформульовано наукову новизну та практичне значення роботи.


У розділі № 1 «Стан питання й завдання досліджень» наведено конструкції механізмів зміни вильоту стрілової системи та аналіз способів підвищення ефективності таких кранів, вказані причини виникнення динамічних навантажень на металоконструкції та привод стрілової системи, розглянуто способи, які дозволяють суттєво зменшити розгойдування вантажу закріпленого на гнучкому підвісі, а також приведено опис методів, які застосовуються для зменшення коливань вантажу та динамічних навантажень на ланки крана.


Питаннями зменшення розгойдування вантажу, покращення динамічних характеристик кранів та оптимізації режимів руху виконавчих механізмів присвятили свої роботи такі вчені: А.О. Смєхов, М.І. Єрофєєв, М.М. Перельмутер, Я.Л. Геронімус, Л.М. Поляков, М.Н. Рунов, В.М. Пустовой, М.С. Комаров, С.А. Казак, Б.С. Ковальський, О.В. Григоров, В.С. Ловейкін, Р.П. Герасимяк, Л.В. Мельникова,
Л.Я. Будіков, А.І. Панкратов, В.М. Перельмутер, Л.Г. Лимонов, В.П. Моргуліс,
В.П. Свіргун, В.Ф. Гайдамака, А.М. Нетеса та інші.


Незважаючи, на достатню кількість методів зменшення коливань вантажу та значну кількість наукових робіт, що присвячені цьому питанню, більшість з них не можуть бути використані для кранів із шарнірно-зчленованою стріловою системою. Це пов’язано з тим, що в таких стрілових системах коливання виникають не лише на ділянках перехідних процесів, а й при усталеному русі, запропоновані ж методи не дозволяють усунути ці коливання. Крім того, виникають труднощі при реалізації деяких методів на практиці, а деякі механічні пристрої, що застосовуються в стрілових системах, зменшуючи коливання вантажу – збільшують динамічні навантаження на саму стрілову систему.


 


У зв’язку з цим постає задача оптимізації руху стрілової системи за законами, які б дозволили суттєво мінімізувати коливання вантажу на всій ділянці руху, та забезпечили б зменшення динамічних навантажень на ланки стрілової системи. Важливою задачею є розробка системи керування та конструкції механізму зміни вильоту, які дозволили б здійснювати горизонтальне переміщення вантажу за встановленими оптимальними законами. Виходячи із проведеного аналізу вибрано напрям дисертаційного дослідження та сформульовано його завдання.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)