АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУКС МОСТОВИХ КРАНІВ МЕТОДОМ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ
  • скачать файл:
Название:
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУКС МОСТОВИХ КРАНІВ МЕТОДОМ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі  обґрунтовано актуальність і новизну теми, сформульовано мету і завдання досліджень, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.


Перший розділ “Проблеми працездатності підшипникових вузлів букс механізмів пересування мостових кранів” присвячено стану проблеми, зроблено аналіз парку мостових кранів, класифікацію пошкоджень букс кранових колі, виявлення причин їх виникнення, зроблено аналіз попередніх досліджень, присвячених особливостям конструкції букс кранових, коліс, розрахунку підшипників, особливостям роботи та пошкоджень підшипників в буксах кранових коліс.


Зроблений огляд робіт, присвячених динаміці пересування кранів по рейковому шляху таких авторів, як Ковальський Б.С., Пінегін С.В, Григоров О.В. Лобов  М.А., Сагіров Ю.Г. Будіков Л.Я. та багатьох інших авторів.


Значний внесок у вирішення питань визначення довговічності роботи підшипників  та впливу різних факторів конструктивної особливості та експлуатації зробила такі вчені як  Саверін М.М., Ковальський Б.С., Фопль Л., Филипс А.К., Полярд А.Т., Орлов А. В., Спектор А. Г, Тэллиан Т. Е.  та інші.


З огляду робіт встановлено, що при експлуатації букс кранових коліс мостових кранів підшипники кочення в буксах кранових коліс зазнають динамічні навантаження. Розглянуті методики розрахунку не мають можливості враховувати їх довговічність при експлуатації крана.


Досвід експлуатації кранів показує, що при ремонті букс кранових коліс складається тенденція передчасної заміні підшипників, які ще мають достатній ресурс для подальшої експлуатації. Однак, в більшості випадків при ремонті букс кранових коліс підшипники не замінюються, що приводить до аварійної зупинки крана на непланований ремонт. Аналіз експлуатації також показує, що при нормальних умовах експлуатації вплив марок мастил не впливає на довговічність та надійність підшипників в буксах кранових коліс в наслідок низької швидкості їх обертання та стабільної температури роботи.


Аналіз факторів, що впливають на зношування підшипників кочення показав, що для підшипників букс кранових коліс надважливими факторами є – характер роботи підшипника в механізмі та характер інтенсивності зміни навантажень.


Аналіз контактних руйнувань кілець і тіл кочення підшипників в буксах кранових коліс показав, що за результатами теоретичних та експериментальних досліджень вони сприймають значні динамічні навантаження. Але існуючі методики розрахунку не дають можливості коректно врахувати ці навантаження. Внаслідок цього, не можливо оцінити довговічність і надійність роботи підшипників в буксах кранових коліс за існуючими розрахунковими методиками.


За результатами проведених аналізів встановлено, що в теперішній час неможливо оцінити довговічність та залишковий ресурс в підшипниках букс кранових коліс в зв’язку з особливістю їх експлуатації. Для вирішення цієї проблеми необхідно найти засіб діагностування, за допомогою якого можливо оцінити залишковий ресурс з найменшими затратами.


 


Для оцінки залишкового ресурсу підшипників кочення в теперішній час застосовується  багато засобів. Їх аналіз показав, що найбільш відповідний є метод вібродіагностування, тому що за допомогою його можливо оцінити не тільки стан підшипників, але і залишковий ресурс. При цьому непотрібно розбирати буксу та демонтувати підшипник. Використання даного методу дає можливість проводити діагностування підшипників кочення без зупинки крану та виведення його з робочого циклу підприємства.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)