ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ОПОРНО-ПОВОРОТНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ
  • скачать файл:
Название:
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ОПОРНО-ПОВОРОТНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, визначено наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення.


У першому розділі «Оцінка та аналіз параметрів і конструкцій опорного та поворотного обладнання дорожньо-будівельної техніки», здійснена оцінка конструктивних відмінностей існуючих опорно-поворотних пристроїв (ОПП), виконаний аналіз методів їхнього розрахунку, проведено аналіз методів прогнозування ресурсу металоконструкцій ОПП, визначено мету та задачі досліджень. В розвиток створення конструкцій ОПП будівельної та дорожньої техніки значний внесок внесли вчені і інженери: Андрієнко М.М., Волчек Н.В., Зайцев Л.В., Клашанов Ф.К., Колєсник М.П., Недорезов І.А., Тотолін П.Е. та інші. Теоретичною базою надійності та прогнозування ресурсу металоконструкцій ОПП слугували дослідження Баловнєва В.І., Волкова Д.П., Григорова О.В., Казака С.А., Ловейкіна В.С., Нічке В.В., Ряхова В.А., Хмари Л.А., Хазова Б.Ф. та інші.


Завдячуючи цим роботам, визначені напрямки розвитку конструкцій ОПП, що і стало основою для формування мети і задач даного дисертаційного дослідження.


 


Другий розділ «Дослідження напруженого стану опорно-поворотного пристрою під дією різних навантажень» присвячений розгляду напружено деформованого стану (НДС) опорного контуру крана, контактних напружень та деформацій, що виникають в результаті взаємодії тіл кочення і бігових доріжок ОПП та навантаження на кріпильні болти.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)