ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ СТРІЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ
  • скачать файл:
Название:
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ СТРІЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і задачі досліджень, сформульовано об’єкт, предмет, наукову новизну і практичне значення проведених досліджень, наведено інформацію щодо апробації роботи, особистий внесок здобувача.


У першому розділі «Оцінка та аналіз сучасного стану конструкцій і методів розрахунку стрілового обладнання» розглянуто ступінь використання автокранів, та визначені напрямки досліджень стрілового обладнання.


За напрямком досліджень, присвячених методам моделювання та конструктивним особливостям телескопічних стріл вантажопідйомної техніки, варто відмітити результати робіт Андрієнка М.М., Зайцева М.В., Зарецького А.А., Ряхіна В.А., Хасилова В.Л., Huberta W., Stukle E. та інші.


Дослідженням напружень і деформацій в телескопічних стрілах приділяли увагу Башкова Н.В., Гольдін Ю.М., Гривезірська Ю.В., Котаєв В.П., Рапасіко А. та інші.


Завдяки дослідженням Горського Б.Е., Григорова О.В., Ловейкіна В.С., Невзорова Л.А., Ромасевича Ю.О. та інших визначені оптимальні рухи стрілового обладнання кранів та встановлені критерії оптимізації руху стрілових механізмів і маніпуляторів.


Оцінкою діаграм розподілу робочого часу крану, гістограм розподілення положення і кутів повороту стріли автокрана виявлено, що існує певна розбіжність між даними, що передбачені при проектуванні режимів навантажень від дійсних експлуатаційних режимів навантажень. Аналіз перерізів секцій телескопічних стріл засвідчує наявність різних конструктивних виконань, що обумовлено відсутністю загальноприйнятих методів конструювання і розрахунку. При цьому в більшості розглянутих робіт відмічається, що прямокутний переріз телескопічної стріли за умови, коли висота значно перевищує ширину перерізу, призводить до втрати стійкості. Очевидно, що пошук раціонального перерізу має ґрунтуватися на системному підході із врахуванням різних навантажень, визначення напружено-деформованого стану конкретного перерізу із оцінкою прогину стріли, її границь стійкості та можливих коливань при здійсненні робочого процесу підйому вантажу.


Таким чином, на основі проведеного аналізу вибрано напрям дослідження та сформульовано його завдання.


У другому розділі «Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану телескопічної стріли» здійснено вибір моделі, визначені напруження і деформації, оцінено влив робочих факторів на прогин границі стійкості та коливання телескопічної стріли.


 


При виборі моделі для визначення напружено-деформованого стану секцій стріли на етапі початкових залежностей були прийняті припущення і передумови, за якими реальна конструкція секції стріли у перерізі представляється двома циліндрами; зовнішнє навантаження, діюче на внутрішню та зовнішню секцію вздовж їх поверхонь здійснюється у вигляді нормального тиску, діаметрально протилежного тиску на поверхні контакту.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)