Електрохімічне формування композиційно-модульованих покриттів на основі нікель-мідних сплавів

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Електрохімічне формування композиційно-модульованих покриттів на основі нікель-мідних сплавів
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, характеризується наукова новизна отриманих результатів і практичне значення роботи, описується структура дисертації.


У першому розділі проведено аналіз науково-технічної інформації щодо електрохімічного формування композиційно-модульованих покриттів. Проана­лізовано варіанти осадження покриттів системи мідь-нікель, методи аналізу їх складу. Показано можливість покращення технічних показників та економії матеріалів при електроосадженні мультишарових покриттів, а також умови їх формування. Наведено методи підвищення корозійної стійкості деталей з рід­кісноземельних магнітів, доведено необхідність розробки ресурсозберігаючого методу їх захисту. На підставі аналізу джерел інформації висвітлено стан вирі­шення поставлених задач та сформульовано перспективні шляхи їх розв’язання.


У другому розділі наведено методику проведення експериментів, описано алгоритми обробки одержаних даних. Для проведення експериментальних досліджень використано електроди з Cu, Ni, сталей Ст3 і 08 КП, Nd16,9Fe76,2B6,9 і Nd15,6Dy1,2Fe70,5Co5,8B6,9, Pt. Для приготування електролітів використано реактиви марки “х.ч.” та “ч.д.а.”: СuSO4·5H2O, NiSO4·7H2O, K4P2O7, (NH4)2SO4, NH4OH, H2SO4, NaOН, КОН, NH4Cl.


Кінетику електродних процесів вивчали шляхом аналізу вольтамперо-метричних, хроноамперометричних і хронопотенціометричних залежностей, одержаних на обертовому дисковому та стаціонарному електродах. Кінетику контактного обміну досліджено методом Донченко-Антропова з комп’ютерною обробкою масивів даних. Виміри проводили в триелектродній комірці за допомогою потенціостата ПІ-50.1 і програматора ПР-8. Значення струму та потенціалу реєстрували зі швидкістю 5-100 сигналів у секунду за допомогою двоканального вольтметра, розробленого у НТУ «ХПІ», та програми TeleMax. Використано насичений хлоридсрібний електрод порівняння; значення потенціалів приведено по відношенню до цього електрода.


Для визначення корозійної стійкості покриттів у різних середовищах використано лінійну та циклічну вольтамперометрію, хронопотенціометрію, хроноамперометрію, гравіметрію. Мікротвердість покриттів за Віккерсом визначено на мікротвердомірі ПМТ-3 вдавлюванням алмазної піраміди. Пластичність оцінювали методом вигину зразків з покриттям товщиною
10-30 мкм на циліндричних оправках діаметром 5-50 мм з контролем появи мікротріщин за допомогою мікротвердоміра у режимі мікроскопа (збільшення у 400 разів). Склад одержаних покриттів визначено за допомогою методу анодної вольтамперометрії, а також фотоколориметричним методом. Морфологію поверхні досліджували за даними скануючих електроних мікроскопів
LEO 1420 (БДУ, м. Мінськ) і РЕММA-101А (НТУ «ХПІ»), рентгеноструктур­ний аналіз покриттів проведено за допомогою приладу ДРОН-2.


У третьому розділі наведено результати досліджень кінетичних законо­мірностей електродних процесів в монолігандних і полілігандних електролітах, а також розробки способу аналізу складу тонких покриттів мідно-нікелевими сплавами. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины