УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМІВ В’ЯЗАННЯ КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МЕХАНІЗМІВ В’ЯЗАННЯ КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень, викладено наукову новизну, практичне значення роботи та реалізацію результатів досліджень, наведено дані про їх апробацію та публікації.


У першому розділі за результатами аналізу літературних джерел встановлено, що сучасні напрямки розвитку круглов’язального обладнання вимагають удосконалення та створення нових їх робочих органів (голок та клинів), здатних підвищити ефективність роботи круглов’язальних машин. 


Встановлено, що динамічні навантаження в механізмах в'язання, обумовлені ударною взаємодією голок із клинами, є визначальним чинником у ефективності роботи круглов'язальних машин. Найбільш доцільним шляхом зниження динамічних навантажень є удосконалення діючих та розробка нових конструкцій голок і клинів.


Відмічається, що з метою зниження динамічних навантажень у механізмах в'язання доцільно використовувати клини з робочою поверхнею на пружній основі, чому заважає відсутність наукових основ проектування таких клинів


Встановлено, що відомі конструкції голок та клинів мають ряд недоліків, серед яких слід відмітити: складність конструкцій; низька ефективність зниження динамічних навантажень; низький ресурс їх роботи та ін.; доцільним є проведення подальших досліджень по удосконаленню існуючих та розробці нових конструкцій голок та клинів.


Проведений огляд та аналіз джерел, присвячених дослідженням по удосконаленню робочих органів в’язальних машин, дав можливість визначити тему та завдання даного дослідження.


Другий розділ присвячено дослідженням динаміки взаємодії робочих органів механізму в’язання в’язальної машини та розробці математичних моделей динамічної взаємодії голок з клинами.


Аналізуючи можливі варіанти взаємодії голок з клинами, було зроблено висновок, що в якості динамічних моделей в залежності від конструкції голки та клина доцільно використовувати одну із двох моделей  – одномасову або двомасову. При цьому одномасова модель може бути прийнята при дослідженні процесу взаємодії голки з клином жорсткої конструкції. У разі взаємодії голки з клином, що має пружне кріплення або пружне кріплення та пружну робочу поверхню, розрахункова схема може бути представлена у вигляді двомасової динамічної моделі.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)