ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОКРІВЛІ В ЛАВАХ
  • скачать файл:
Название:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОКРІВЛІ В ЛАВАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:


Для зміцнення нестійкої покрівлі в лаві найбільше поширення одержали техно­логії хімічного анкерування й нагнітання в покрівлю зміцнювальних речовин. Також відомі безшпурові способи зміцнення: набризкування зміцнювальних речовин на поверхню вивалювання й заповнення куполоутворень речовинами, що спінюються, які не знайшли широкого застосування на шахтах Донбасу.


Дослідження параметрів вивалювань, що проведені для 17 шахт Східного Дон­басу показали, що 21% вивалювань має висоту більше 2 м, що є граничним показни­ком для традиційних способів зміцнення. Отримано кореляційні залежності інтенси­вності тріщинуватості від межі міцності порід, на підставі яких спрогнозовано, що для шахт Мінвуглепрому України 15% пластів мають покрівлю з показником трі­щинуватості близьким до граничних значень для традиційних способів зміцнення. У цих випадках, а також в умовах, коли нестійка покрівля має неоднорідну будову за інтенсивністю тріщинуватості, необхідне застосування декількох способів, тобто те­хнології комбінованого зміцнення.


Більшість комбінованих способів розроблено для підготовчих виробок і непри- значено для очисних вибоїв. Відомо ряд способів комбінованого зміцнення покрівлі в лаві, що запропоновані авторами: Вигодіним М.А., Данильченко І.М., Каліні- ним О.Р., Клішиним М.К., Кузьміним Е.В., Пятаченко A.A., Строяковським П.М., Штепою О.В., а також закордонними авторами.


Аналіз комбінованих технологій зміцнення нестійкої покрівлі в лаві показав,


що:


 у більшості робіт параметри технологій відсутні або не мають геомеханічної основи;


 у ряді випадків не враховуються склад, неоднорідність будови, фізико- міцнісні властивості нестійкої покрівлі, інтенсивність тріщинуватості та ін., а також не обґрунтовано області раціонального застосування технологій.


 


З метою встановлення впливу гірничо-геологічних і технологічних факторів на деформацію покрівлі очисного вибою, визначення зони впливу очисного виїмання для подальшого обґрунтування геометричних параметрів скінчено елементної моде­лі, а також установлення збіжності отриманих даних з результатами чисельних рі­шень здійснено натурний експеримент щодо виміру деформацій поверхні покрівлі в напрямку перпендикулярно й паралельно вибою.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)