РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


Вступна частина містить обґрунтування актуальності теми, формулювання мети, завдань, об'єкта й предмета досліджень. Описано використовувані методи досліджень, сформульовано наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, дано загальну характеристику роботи.


Перший розділ роботи присвячено аналізу існуючих уявлень про властивості трубопровідних транспортних систем. Наведено приклади аварій і катастроф, пов'язаних з ушкодженням і розгерметизацією технологічних трубопроводів у різних країнах. Розглянуто методи забезпечення ефективного функціонування таких систем.


Значний обсяг досліджень у галузі забезпечення ефективності трубопровідних транспортних систем виконано представниками Харківської наукової школи під керівництвом проф. Самойленка М.І. Тут слід визначити праці таких учених, як Костенка О.Б., Протопопової В.П., Рудя І.О., Сенчука Т.С., Яковицького І.Л.


Вагомий внесок у розвиток теоретичних положень, пов'язаних із забезпеченням заданих експлуатаційних характеристик трубопровідних систем промислових підприємств, зробили такі вчені, як Губенко В.К., Нечаєв Г.І., Омельченко О.Д.


Розвитку наукового напрямку, пов'язаного з вивченням особливостей функціонування транспортних систем різного рівня складності присвячені роботи Бабушкiна Г.Ф., Бобровського В.І., Дубровського М.П., Лапкіної І.О., Ломотько Д.В., Мироненка В.К., Нагорного Є.В., Самсонкiна В.М., Шибаєва О.Г. та ін.


Вивченню процесів транспортування гідросумішей промисловим трубопровідним транспортом присвячені роботи наукової школи проф. Брагiна Б.Ф. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Тут слід зазначити роботи Чернецької Н.Б., Маркунтовича Ф.Д., Сьомiна Ю.Г.


Питанням оцінки ресурсу трубопроводів, діагностики й ремонту приділяється увага й фахівцями IЕЗ ім. Є.О. Патона. Значний внесок у розвиток цієї проблематики зробили такі вчені, як Лобанов Л.М., Махненко В.І., Недосека А.Я., Рибаков А.О., Троїцький В.О. та ін.


Вивченню проблем пов'язаних з ефективністю, надійністю й безпекою трубопровідних систем присвячені й роботи вчених Російської Федерації. Так, фахівцями інжинірингової нафтогазової компанії – «Всесоюзний науково-дослідний інститут по будівництву й експлуатації трубопроводів, об'єктів ПЕК» (м. Москва) Аладинським В.В., Гаспарянцем Р.С., Гиллером Г.А. опубліковано результати досліджень, багато з яких впроваджені у виробництво.


Вагомий теоретичний внесок у розвиток уявлень про функціонування трубопровідних систем зробили вчені Макаров Г.І. i Притула В.В.


Значний обсяг оригінальних досліджень виконано в Уфимському державному нафтовому технічному університеті Габбасовою А.Х., Смородовим Є.А., Юкіним А.Ф.


Відомі також роботи з цієї тематики вчених Тюменського державного нафтогазового університету Краскова В.О., Красникова А.Ф., М'ясникова В.А.


З дослідників далекого зарубіжжя необхідно відзначити George A. Antaki, James O. Pennock, S.M. Folga, Tullis J. Paul, W. Kent Muhlbauer.


Виконаний аналіз показав, що розв'язання проблеми забезпечення заданих експлуатаційних показників відновлюваних систем промислового трубопровідного транспорту пов'язане з необхідністю керування ефективністю на різних етапах їхнього життєвого циклу.


Це означає, що необхідний рівень ефективності складних технічних систем можна забезпечити лише шляхом відповідного керування процесами проектування, контролю стану, технічного обслуговування й досягнення високого рівня якості виконуваних ремонтних робіт на етапі номінальної експлуатації. На основі проведеного аналізу сформульовано проблему й визначено завдання досліджень.


Другий розділ роботи присвячений оцінці ефективності функціонування й розробки методу структурної фасетної класифікації лінійних елементів систем промислового трубопровідного транспорту.


У загальному випадку ефективність як інтегральна властивість складної технічної системи пов'язана з такими її характеристиками, як надійність, безпека й живучість, які слід оцінювати й розглядати як окремі аспекти ефективності.


Ефективність функціонування відновлюваної трубопровідної системи як машини безперервного транспорту слід оцінювати за допомогою коефіцієнта використання .


Крім того, ефективність, пов'язана із цільовим призначенням системи, може оцінюватися на основі показника , що представляє собою відношення обсягу цільового продукту, який система доставить споживачам протягом заданого періоду експлуатації за умови безвідмовного функціонування арматури до обсягу, який система здатна доставити за той же період за умови безвідмовної роботи всіх структурних елементів.


Існуючі підходи до визначення характеристик ефективності функціонування відновлюваних систем засновані на застосуванні методів теорії масового обслуговування.


Так, на рис. 1 показано розмічений граф станів системи, що складається із трьох трубопроводів, два з яких з'єднані паралельно, а один - послідовно.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины