ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ МОТОРНО-ОСЬОВИХ ПІДШИПНИКІВ ТЕПЛОВОЗІВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗМАЩЕННЯ
  • скачать файл:
Название:
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ МОТОРНО-ОСЬОВИХ ПІДШИПНИКІВ ТЕПЛОВОЗІВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗМАЩЕННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну і практичну цінність, надано загальну характеристику роботи.


Перший розділ присвячений аналізу експлуатаційної надійності та ресурсу МОП, як вузла, що суттєво впливає на надійність КМБ тепловоза та на безпеку руху залізницями взагалі.


Проблемі підвищення рівня експлуатаційної надійності КМБ присвячена значна кількість спеціальних досліджень. Дослідження та роботи В.О. Азаренка, О.І. Бєляєва, І.В. Бірюкова, О.В. Бородіна, Г.Г. Головінова, Л.К. Добриніна, В.І. Євстратова, Д.В. Тарути М.О. Буше, М.О. Малоземова, Г.В. Шапошникова, Е.Д. Тартаковського, Є.С. Венцеля та ін. зробили значний внесок у її вирішення. Пропозиції, що містяться в них, стосуються підвищення зносостійкості поверхонь тертя шляхом використання сучасних триботехнологій, методів підготовки раціональної геометрії поверхонь тертя, а також застосування різноманітного комплексу антифрикційних присадок. Відомі дослідження успішно вирішили багато важливих сторін вказаної проблеми, проте значна її частина дотепер все ще потребує свого вирішення.


У загальній характеристиці вузла МОП розглянуто питання умов його роботи, особливостей конструкції системи змащення та способів подачі мастильного матеріалу. Недоліки систем змащення МОП полягають у недостатній продуктивності та ефективності схеми подачі мастильного матеріалу, що заважає утворенню на поверхні тертя сприятливих змащувальних режимів. Крім того, відомі концепції побудови вузлів МОП не розглядають можливості подолання проблеми недостатнього ресурсу шляхом покращення експлуатаційних властивостей осьових олив за рахунок їх обробки електричними полями, а резерви активізації таких властивостей в системах змащення МОП є недостатньо вивченими. На основі аналізу існуючих методів підвищення ресурсу та систем змащення МОП сформульовано мету і задачі власних досліджень.


 


У другому розділі проведено критичний аналіз методів існуючих досліджень, обґрунтовується напрям власного дослідження та викладається загальна методика його проведення. Для теоретичних досліджень застосовуються загальнонаукові методи, які ґрунтуються на принципах теорії підшипників ковзання, трибомеханіки та міжфазної взаємодії. Матеріали теоретичних досліджень пов‘язуються з результатами випробувань фізичної моделі зношування МОП, отриманими емпіричними методами.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)