ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ОТЛИВОК ОСОБО ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ОТЛИВОК ОСОБО ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, показаний зв'язок роботи з науковими програмами, визначено її мету і задачі, висвітлено положення, що виносяться на захист, практичне значення отриманих результатів, подано особистий внесок здобувача, повнота апробації і ступінь опублікованості результатів досліджень.


У першому розділі наведено опис та аналіз сучасних технологій виробництва виливків особливо відповідального призначення, що виготовляються за витоплюваними моделями,  аналіз браку неохолоджуваних турбінних лопаток з рівновісною макроструктурою за параметрами їх точності, огляд технічної та патентної літератури з питань теорії та технології виробництва виливків даної групи, аналіз причин виникнення випадкових і систематичних похибок точності розмірів, форми, маси виливків, формування шорсткості їх поверхні.


Відзначається, що відомі технологічні схеми, способи виготовлення виливків методом литва за витоплюваними моделями, вживані матеріали і технологічні прийоми, умови виробництва виливків, в силу своєї специфіки не дозволяють у повному обсязі реалізувати умови отримання  виливків особливо відповідального призначення із стабільно високим рівнем якості за параметрами точності. При цьому для виготовлення виливків використовують матеріали зарубіжного виробництва, які мають ряд істотних недоліків, що збільшує собівартість виробництва литих деталей і, відповідно, знижує конкурентну здатність вітчизняних виробів.


Проведений аналіз показав, що з числа параметрів, що характеризують точність виливків особливо відповідального призначення, найбільш проблемними є точність їх розмірів і форми. При цьому відомості про пайовий вплив ВМ, КО і сплаву виливків на точність розмірів і маси виливків особливо відповідального призначення відсутні. Не розроблені критерії кількісної оцінки схильності МС до утворення утяжин, викривлення, тріщин у ВМ. Крім того, не досліджено механізм і кінетику викривлення ВМ, утворення в ній утяжин і тріщин, а також вплив умов формування ВМ на її лінійну усадку і викривлення. Відсутність чітких вимог до МС виконання яких забезпечує отримання виливків із заданим рівнем точності призвела до того, що не один з відомих МС на сьогодні у повному обсязі не відповідає сучасним потребам виробництва виливків особливо відповідального призначення. Крім того, відсутні дані про причини порушення точність розмірів і форми виливків, обумовлені матеріалом, технологією виготовлення і підготовки КО до заливки. Не встановлено вплив фінішних операцій на шорсткість поверхні виливків цієї категорії.


На сьогодні дослідження процесів і умов формування параметрів точності виливків, що виготовляються методом литва за витоплюваними моделями, мають фрагментарний характер. В сукупності, все це не дозволяє встановити закономірності формування точності литва, прогнозувати, корегувати і, відповідно, стабілізувати та підвищити параметри точності виливків.


На підставі результатів проведеного аналізу сформульовано мету дослідження та задачі, які необхідно вирішити для її досягнення.


У другому розділі приведено результати розрахунків впливу основних чинників виробництва виливків на точність їх розмірів і маси. Встановлено, що точність маси виливків, в основному, залежить від їх розмірної точності і зростає, як з її підвищенням, так і зі  збільшенням модуля охолодження виливка. Основним чинником, що визначає розмірну точність виливка, є модельний склад МС (ВМ), зі зменшенням величини КТЛР якого (якій), міра впливу МС (ВМ) на величину відхилення розмірів виливка – знижується.


Показано, що найбільш значущими чинниками, що впливають на величину відхилення розмірів виливка від їх номінальних значень, є КТЛР МС, зміна температури ВМ, міра гальмування лінійної усадки ВМ і виливка при їх охолодженні. Тому для підвищення і стабілізації точності розмірів виливків, їх ВМ слід виготовляти із МС з КТЛР що дорівнює або близький до нуля.


 


Відхилення розмірів виливків від їх номінальних значень, які обумовлені їх систематичною похибкою, в основному, залежать від похибки розмірів їх ВМ. У свою чергу похибка розмірів ВМ визначається як точністю методики розрахунку, так і точністю виконання розмірів робочих порожнин прес-форм.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины