ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ОПЛАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
  • скачать файл:
Название:
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ОПЛАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульована мета і визначені основні завдання досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів з урахуванням особистого внеску автора.


У першому розділі проведено аналіз існуючих методів і технологічних схем обробки поверхні зливків і заготівок, проаналізовані процеси взаємодії розплавленого металу з газовою фазою в умовах високого вакууму.


На основі проведеного аналізу установлено, що механічні методи обробки поверхні зливків і заготівок (обдирання, абразивна зачистка) характеризуються низькими показниками продуктивності та стійкості інструменту, а також наявністю значної кількості відходів у вигляді стружки і металлоабразивного пилу.


Аналіз існуючих методів обробки поверхні зливків концентрованими джерелами енергій (лазерна, плазмово-дугова та електронно-променева обробки) показав, що найбільш ефективною є електронно-променева обробка, яка має ряд значних переваг: наявність у пічному просторі вакууму; високу щільність енергії, що підводиться; прецизійність; легкість контролю і управління технологічними параметрами. Але вивчення процесів взаємодії розплавленого металу з газовою фазою в умовах високого вакууму показало, що при електронно-променевій обробці в значній мірі видаляються легуючі елементи з високою пружністю пари, що обумовлює необхідність проведення досліджень з тепло- та масо-переносу в оплавленому поверхневому шарі зливків титанових сплавів. З метою мінімізації кількості натурних експериментів та визначення технологічних параметрів ЕПО є необхідним застосування методу математичного моделювання теплових і фізико-хімічних процесів, що відбуваються у ванні рідкого металу поверхневого шару, що обробляється, і в самому зливку при проведенні процесу ЕПО. На підставі виконаного аналізу сформульовані задачі дослідження та напрямки їх розв’язання.


Другий розділ присвячений опису матеріалів, обладнання, що використовуються у роботі, методик проведення експериментів і досліджень.


 


Експериментальні дослідження проводилися на зливках титанових сплавів ВТ6, ВТ20, ВТ22, ВТ3-1, Т110. Оплавлення зливків здійснювали на багатоцільовій електронно-променевій установці УЕ-185М, яка дозволяє здійснювати процес електронно-променевого оплавлення поверхні зливків шляхом оперативної заміни устаткування на спеціально сконструйоване і призначене для цих цілей.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)