ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ПЛАВКИ КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНА И ПЕРЕРАБОТКИ СЛИТКОВ В ПОЛУФАБРИКАТЫ
  • скачать файл:
Название:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ПЛАВКИ КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНА И ПЕРЕРАБОТКИ СЛИТКОВ В ПОЛУФАБРИКАТЫ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульована мета роботи, основні задачі та завдання досліджень, описано об’єкт і методи дослідження, викладені наукова новизна та практична цінність отриманих результатів з урахуванням особистого внеску автора.


В першій главі викладена хронологія досліджень та аналіз сучасного стану металургії молібдену. Традиційний технологічний ланцюжок виробництва молібдену складається з таких ланок: отримання триоксиду молібдену, молібденового порошку, гаряче пресування порошку з одержанням металевого молібдену (металокераміки). Завдяки розвиненій поверхні порошку пресований молібден містить значну кількість домішок впровадження (у сумі близько 0,1 %). Очистити молібден від домішок дозволяє плавка в вакуумі застосовують переважно вакуумно-дуговий переплав).


Наведено особливості структури і властивостей молібдену, отриманого методами вакуумної плавки, вивчено вплив домішок на властивості молібдену. При зниженні температури випробування тип руйнування молібдену змінюється з пластичного на крихке. Температура такого «переходу» (поріг холодноламкості) залежить від багатьох чинників: чистоти металу, розмиру зерна і характеру напруженого стану. При випробуваннях молібдену на розтяг критична температура переходу близька до кімнатної. При випробуваннях по Шарпі ця температура змінюється в межах 230–510 °С. Більш ретельний розгляд впливу другої фази в сплавах молібдену на поріг холодноламкості призводить до висновку, що проста експоненціальна залежність між розмирами зерна і порогом холодноламкості може бути лише в обмеженої кількості випадків тільки для нелегованого металу. Для реальних металів у рекристалізованому стані вирішальним роль часто є не розмир зерна, а склад і розподіл другої фази. Вплив хімічного складу на температуру переходу вивчено детальніше, за вплив інших факторів. Неметалеві домішки – кисень, азот і вуглець мають найбільше значення.


Визначено переваги і недоліки технології ЕПП зливків молібдену. З одного боку, ЕПП дозволяє знизити загальний вміст домішок впровадження до рівня менше за 0,001 %, з іншого, за рахунок утворення великих кристалітів у зливку не вдається виключити виділення таких домішок на межі зерен.


Для використання всіх переваг ЕППЄ, (наявність розвиненої поверхні випаровування і незалежність процесів плавлення та кристалізації) при виплавці зливків молібдену необхідно застосовувати методи високотемпературної гетерогенізації, ефективного рафінування, впливу перерозподілу електронно-променевого нагріву на структуру зливка. Це дозволить отримувати якісні зливки,
в тому числі з первинних брикетів порошку молібдену, що значно поліпшить економічні показники ЕППЄ.


В другій главі детально викладені дані про матеріали, обладнання та методи дослідження.


За вихідну сировину для експериментальних плавок використовували молібден металевий у вигляді спечених брикетів (ТУ РА28-54-529-61-661-2007). Молібден отримано шляхом відновлення чистого оксиду молібдену МоО3 в середовищі водню на заводі «Чисте залізо» (Вірменія).

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)