МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУР ОБОРОТНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУР ОБОРОТНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У  вступі  наведено  загальну  характеристику  роботи,  показана


актуальність  проблеми,  що  розробляється,  сформульовані  цілі  та  основні


положення, які виносяться на захист, а також практична цінність роботи.


У першому розділі наведено аналіз основних факторів, що впливають на


ефективність роботи зворотної системи охолодження великих енергооб'єктів.


Берман  Л.Д.,  Гладков  В.А.,  Фейзієв  Г.К.,  Малахов  І.А.,  Кот  А.А.,


Боднарь Ю.Ф.  та  ін.  досліджували  проблеми,  присвячені  методам


попередження відкладень ЗСО та розрахункам їх ВХР і внесли значний внесок


в  теорію  та  практику  методів  запобігання  відкладень  на  теплообмінних


поверхнях з застосуванням фосфонатів, мінеральних кислот і ін.  Застосування


реагентних  технологій  призводить  до  частих  промивок  конденсаторів,  до


додаткової мінералізації скидів в навколишнє середовище і скорочення терміну


 6


експлуатації  енергоустаткування  і  зниження  коефіцієнту  використання


встановленої потужності.


За  минуле  двадцятиріччя  експлуатуючими  організаціями  АЕС


накопичено  досвід ведення ВХР,  а  наукові  організації  значно  просунулися  в


осмисленні  процесів  кристалізації  накипоутворювачів  важкорозчинних  солей


на  теплообмінних  поверхнях  обладнання,  синтезі  низки  нових  інгібіторів


відкладень і технології обробки додаткової води у великих об'ємах.


На  основі  проведеного  аналізу  літературних  джерел  обґрунтована


актуальність  роботи  і  сформульовано  завдання  дослідження,  які  вирішені  в


дисертаційній роботі.


У  другому  розділі  запропонований  метод  розрахунку  ВХР  КЗСО  з


довгостроковим прогнозованим результатом її ефективної експлуатації.


Запропонований  науково-технічний метод, на підставі якого  для заданої


структурної схеми КЗСО, якості додаткової води, допустимих питомих значень


товщини  відкладень  та  часу  експлуатації  розраховується  ВХР  КЗСО:


оперативні значення величини продувок і відповідні їм значення Жкр.


Методика аналізу складається з розрахункового визначення пересичення


важкорозчинних  з’єднань  ( ),  інтенсивності  відкладень  на


теплообмінних поверхнях конденсаторів в залежності від структурної побудови


КЗСО,  якості  додаткової  води  і  величини  продувок  з  використанням


експериментально  встановленої  величини  інтенсивності  відкладень  в


залежності від жорсткості циркуляційної води.


В якості вихідних даних для розрахунків приймалися:


– теплотехнічні характеристики енергоустановок;


– фізико-хімічні характеристики вихідної і циркуляційної води;


– фізико-хімічні характеристики важкорозчинних солей;


–  допустима  величина питомих відкладень на теплообмінних поверхнях


конденсаторів за заданий проміжок часу.


В якості незалежних варіаційних змінних приймалися:


– структурна організація системи КЗСО;


– точки змішування потоків і виведення продувок з системи;


– якість кондиційованої додаткової води;


– якість кондиційованої циркуляційної води.


Для  визначення  форм  вугільної  кислоти  та  величини  рН  вирішена


система рівнянь:  ;  ;  ;


.


Виміряні  та  розраховані  значення  ,    та  величини  рН  для


циркуляційної води КЗСО представлені в табл. 1.


Співставлення  виміряних  та  розрахункових  значень  ,   і


величини рН  вказує на правильність обраних припущень і методу  розрахунку


 


та  несуттєвий  вплив  асоційованих пар  СаСО3

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины